Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
12°C

Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

 Szczecinecka Fundacja nropwws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych  w Wypadkach Komunikacyjnych

ul. Warcisława IV 16

78-400 Szczecinek

tel. 94 37 29 248

e-mail: fundacjaszczecinek@wp.pl

 

NIP: 673 17 55 242

KRS: 0000182916

REGON: 331424407

 

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 26 1090 1711 0000 0001 0198 3470

 

Fundacja pod nazwą Szczecinecka Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych W Wypadkach Komunikacyjnych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Krzysztofa Lisa
Katarzynę Oleś
Włodzimierza Fila
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Ryndaka w kancelarii notarialnej w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 51, w dniu 26.09.2003 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.

Siedzibą fundacji jest miasto Szczecinek.
Terenem działania Fundacji jest obszar całego kraju, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele, środki i zasady działania

 • Cele Fundacji: 

1) świadczenie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, psychologicznej,
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym,
3) pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
4)    upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) niesienie pomocy osobom ubogim i potrzebującym,
8) prowadzenie i wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych, w tym  dystrybucja żywności,
9) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
11) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
14) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
16) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
17) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 • Realizacja celów Fundacji ma charakter:

1)    nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność realizowana jest w zakresie:
a)    PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
b)    PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność realizowana jest w zakresie:
a) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.     

 • Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
 • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochód z działalności Fundacji może być przeznaczany wyłącznie na działalność statutową.
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2) organizowanie poszkodowanym opieki prawnej i medycznej,  
3) rozwijanie działalności informacyjnej i edukacyjnej poszkodowanych,
4) poszukiwanie instytucji i osób mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
5) współpracę z osobami i instytucjami mającą na celu wymianę doświadczeń w dziedzinie  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomoc ofiarom wypadków,
6) współpracę z pokrewnymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi,
7) inne działania sprzyjające rozwojowi celów Fundacji,
8) prowadzenie działalności charytatywnej,
9) organizację pomocy osobom niepełnosprawnym,
10) organizację lub wspieranie imprez, przedsięwzięć, wydarzeń i działań związanych z:

 1. podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz językami regionalnymi,
 3. osobami w wieku emerytalnym,
 4. rozwojem wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. dziećmi i młodzieżą, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 7. wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej,
 8. turystyką i krajoznawstwem,
  9. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym
 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami.
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.