Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
12°C

Informacje o nas

SPOTKANIE ZAłOŻYCIELSKIE RADY PROGRAMOWEJ ORG. POZARZĄDOWYCH W SZCZECINKU
8 listopada 2007 roku odbyło się posiedzenie grupy inicjatywnej przedstawicieli szczecineckich organizacji pozarządowych, którzy postanowili utworzyć Radę Programową Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, że istnieje potrzeba powołania do życia takiej Rady.
Chcieliśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu 22 listopada o godzinie 16.00 (ponownie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczecinku) rozpocznie się zebranie założycielskie Rady Programowej Organizacji Pozarządowych.
Poniżej przedstawiamy w zarysie formę, cele i zadania funkcjonowania Rady, jakie do tej pory ustaliliśmy (szczegóły dopracujemy w trakcie wspólnej pracy).
1. Rada Programowa:
a) powołana do działania ma być przez te szczecineckie organizacje pozarządowe, które na drodze uchwały swoich zarządów podejmą decyzję o współtworzeniu i uczestnictwie w działaniach Rady Programowej;
b) ma być otwartym Forum szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) ma być organem koordynacyjno – doradczym szczecineckich organizacji pozarządowych;
d) nie ma posiadać osobowości prawnej, w związku z czym nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań;
e) ma się zbierać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W skład Rady Programowej mają wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Szczecinka. Osoba upoważniona nie musi być członkiem władz organizacji. Każda organizacja może upoważnić do działania w Radzie Programowej tylko jednego swojego przedstawiciela. Ma się to odbyć na drodze podjęcia uchwały władz danej organizacji. Udział w pracach Rady Programowej ma mieć charakter społeczny – nieodpłatny.
3. Do celów Rady Programowej mają należeć :
a) zgłaszanie postulatów i propozycji do strategii miasta Szczecinek;
b) tworzenie płaszczyzny współpracy szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) tworzenie partnerstw i porozumień na rzecz rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Szczecinka;
d) wzmocnienie instytucjonalne szczecineckich organizacji;
e) popularyzacja idei społecznikostwa i wolontariatu.
4. Prezydium Rady Programowej ma być organem koordynacyjnym i doradczym oraz reprezentującym Radę na zewnątrz.
5. W skład Prezydium Rady mają wchodzić w sposób demokratyczny wybrani przedstawiciele Rady Programowej (na spotkaniu 22 listopada mamy ustalić sposób wyboru członków Prezydium oraz dokonać wyboru tychże).
6. Kadencja Prezydium Rady ma trwać 3 lata.
7. Prezydium ma się zbierać nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
8. Udział w pracach Prezydium Rady ma być nieodpłatny.
9. Do zadań Prezydium Rady ma należeć:
a) integracja III sektora;
b) zbieranie i upowszechnianie informacji o działalności szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) opiniowanie miejskich strategii i programów dotyczących organizacji pozarządowych;
Wydelegowanych przedstawicieli w drodze uchwały władz poszczególnych szczecineckich organizacji serdecznie zapraszamy na posiedzenie założycielskie Rady, które ma się odbyć właśnie 22 listopada.
Prosimy jednocześnie o dostarczenie egzemplarza uchwały (projekt takiej uchwały znajduje się poniżej ) władz Państwa organizacji do Pani Beaty Kowal (Urząd Miasta – pokój 31) do dnia 21 listopada lub bezpośrednio na samo spotkanie.
Do uchwały prosimy dołączyć kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ewentualnie innego rejestru, w którym zapisana jest Państwa organizacja.
Mariusz Michalski, Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" (tel. 697 755 214)
W/W Uchwałę o poniższej treści podpisało ponad 30 organizacji:

 "
UCHWAŁA NR……………
z dnia……………………..

Zarządu …………………………………………………………………………………………
(nazwa organizacji)
w sprawie przystąpienia do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” Szczecineckich Organizacji Pozarządowych i upoważnienia przedstawiciela Organizacji do jej reprezentowania w w/w Radzie Programowej.

Zarząd ………………………………………………………………………..…… postanawia:
(nazwa organizacji)
1. przystąpić do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” Szczecineckich Organizacji Pozarządowych;
2. upoważnić p. …………………………………………………………. do reprezentowania Organizacji w pracach przy współtworzeniu „Rady Programowej”, o której mowa w pkt.1 oraz do reprezentowania Organizacji w powołanej „Radzie Programowej”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
…………………………
pieczęć organizacji podpisy osób uprawnionych
"
Kolejne spotkania odbywały się w kolejnych latach, podczas których ustalaliśmy plan wspólnych działań, omawialiśmy Programy współpracy lokalnych JST z NGO Szczecinka, czy powiatu szczecineckiego. Podejmowaliśmy również decyzje o wspólnej organizacji corocznych imprez: poczynając od dorocznego Spotkania Świątecznego lokalnych NGO i JST, poprzez Imprezy Plenerowe pn. Dzień Pozarządowca, po tematyczne spotkania robocze, czy wspólne debaty programowe, czy wreszcie -  wspólny udział w szkoleniach, czy wyjazdach szkoleniowych lub integracyjno-krajoznawczych.
 
Kolejne Spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku odbyło się w lutym 2017 roku.

    Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze członków Rady Organizacji Pozarządowych i przedstawicieli innych NGOs odbyło się zgodnie z planem w dniu 13.02.2017r.

Na spotkaniu pojawiło się 14 przedstawicieli 8 szczecineckich NGOs.

1. Omówiliśmy pokrótce na naszym spotkaniu sprawę dotychczasowego funkcjonowania naszej Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku (przypominamy: w jej skład wchodzi obecnie 32 organizacji, tak z samego miasta Szczecinka, jak i z całego powiatu szczecineckiego) oraz przedstawiliśmy rezultaty działalności integracyjno-aktywizacyjnej naszego Prezydium.


Na którą składa się choćby całoroczne funkcjonowanie naszego Punktu Informacyjnego Rady NGOs w Szczecinku (mieszczącego się w siedzibie Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego (dawna 9 Maja) 12/12.

W którym udzielało informacji o i dla szczecineckich NGOs troje członków dotychczasowego Prezydium Rady (przypominamy: Mariusz Michalski, Czesława Grzesińska, Krystyna Bratkowska), wspierane przez grono fachowców - zatrudnianych w ramach projektów, czy działających w formie wolontariatu.

Obok tego prowadzimy portal szczecineckich organizacji pozarządowych organizacjeszczecinek.pl

Na którym zamieszczamy potrzebne naszym organizacjom informacje o aktualnych kursach, konkursach, zmianach w prawodawstwie - z jednej strony, z drugiej - informacje o bieżącej działalności stowarzyszeń czy fundacji z powiatu szczecineckiego.

W ramach naszej działalności przeprowadzaliśmy również na bieżąco konsultacje projektów programów współpracy NGOs z Miastem Szczecinek - poczynając, poprzez powiat Szczecinecki, czy woj. zachodniopomorskie, a na krajowych projektach ustaw dot. szeroko pojmowanego środowiska pozarządowców - kończąc.

Obok tego wreszcie do corocznego już kalendarza imprez i spotkań szczecineckich organizacji pozarządowych oraz zapraszanych przez nas przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji pomocowych, etc. oraz posłów z naszego powiatu weszło Świąteczne Spotkanie, organizowane przez nas co roku w styczniu. 

Jednym z efektów naszej działalności było m.in. wpisanie do Programu Współpracy Miasta Szczecinek z NGOs planu organizowania dorocznej imprezy pn. Dzień Pozarządowca, mającej na celu prezentowanie szczecineckich organizacji szerokiemu gronu mieszkańców Szczecinka i powiatu szczecineckiego.

  Ustaliliśmy także, że podamy do konsultacji ogółu organizacji z pow. szczecineckiego termin tegorocznego Dnia Pozarządowca, który wstępnie zaplanowaliśmy na niedzielę, 18.06.2017r, w godzinach: 12.00-17.00.

Miejsce - tak, jak w 2016 roku - na terenie parku miejskiego, przed Muszlą Koncertową.

A wreszcie uzgodniliśmy wspólnie, że w miesiącu maju (wstępnie : środa 17.05.2017r, w godz. 14.00-18.00, miejsce spotkania: szczecinecki Zamek) zorganizujemy konferencję z panelem dyskusyjnym, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji pomocowych, etc. oraz posłowie z naszego powiatu - podczas to którego spotkania przedstawimy tak sobie wzajem, jak i zaproszonym gościom dotychczasowy dorobek współorganizujących spotkanie fundacji, stowarzyszeń, etc.

Oraz omówimy palące problemy z jakimi borykają się nasze organizacje, przedstawimy propozycje mające na celu usprawnienie naszej współpracy i relacje NGO - JST, które to ustalenia i propozycje będą następnie mogły znaleźć odzwierciedlenie w projektach kolejnych Programów współpracy JST - NGO, czy może nawet będą przyczynkiem do zmian w ustawodawstwie lokalnym, czy ogólnokrajowym.


W dniu tym też odbyły się wybory do nowego Prezydium Rady.
Jednym z ważniejszych ustaleń Spotkania było również to, że w skład Rady wchodzą organizacje tak z miasta Szczecinek, jak i całego powiatu szczecineckiego.

A Prezydium będzie wybierane na 5 lat.

Pozostałe ustalenia, dotyczące funkcjonowania Rady i Prezydium nie uległy zmianie.

Do Prezydium Rady NGOs zgłoszone zostały lub zgłosiły się poniższe osoby, których nominacje spotkały się z aplauzem zebranych przedstawicieli 8 organizacji pozarządowych.

Bez głosu sprzeciwu lub wstrzymania się przyjęto więc na członków Prezydium Rady NGO poniższe osoby:

KRYSTYNA BRATKOWSKA - reprezentująca Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Szczecinek

MIROSŁAWA JAWTOSZUK - reprezentująca Klaster NGO Powiatu Szczecieckiego w Szczecinku

KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Terenowe w Szczecinku

IRENA LISOWSKA - RENES - Fundacja MRS w Szczecinku

ELŻBIETA MADAJCZYK - Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Szczecinku

MARIUSZ MICHALSKI - Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku

IRENA SAKRAJDA - Polski Związek Niewidomych O/Szczecinek


  Zapraszamy więc tak organizacje współtworzące naszą Radę, jak i chcących do naszej Rady przystąpić lub z nami współpracować, o zgłaszanie Waszego akcesu do współorganizowania w/w imprez oraz:

a)  podania Waszej wizji spotkania majowego NGO-JST i czerwcowego Dnia Pozarządowca,

b)  tematów do omówienia podczas majowego panelu dyskusyjnego,

c)  innych Waszym zdaniem istotnych propozycji i pomysłów, mających na celu pogłębienie współpracy w naszym środowisku i poprawę usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności.
 

  W czwartek 31.03.2022, w godz. 15.00-17.30 odbyło się najnowsze SPOTKANIE WYBORCZE i podsumowujące 5-letnią kadencję Prezydium Rady NGO.

W spotkaniu - głównie poprzez udział bezpośredni oraz on-line - wzięło udział 10 przedstawicieli 8 NGO z powiatu szczecineckiego, głównie miasta Szczecinek.

Przybyli Przedstawiciele Org. Członkowskich lub Kandydujących na spotkanie w sali konferencyjnej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Armii Krajowej 29 (sala 105, parter) wysłuchali sprawozdania z działalności naszego Prezydium:

1. Omówiliśmy pokrótce na naszym spotkaniu sprawę dotychczasowego funkcjonowania naszej Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku (przypominamy: w jej skład wchodzi obecnie 31 organizacji, tak z samego miasta Szczecinka, jak i z całego powiatu szczecineckiego) oraz przedstawiliśmy rezultaty działalności integracyjno-aktywizacyjnej naszego Prezydium.

Na którą składa się choćby całoroczne funkcjonowanie naszego Punktu Informacyjnego Rady NGOs w Szczecinku (mieszczącego się w siedzibie Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza", ul. Armii Krajowej 29/102 - parter Centrum Org. Pozarządowych w Szczecinku oraz pod tel. 697 755 214, a także: portalu Rady NGO organizacjeszczecinek.pl i profilu Prezydium Rady NGO na Facebooku: www.facebook.com/prezydium.rady.ngo/

W którym udzielało informacji o i dla szczecineckich NGOs - średnio czworo, pięcioro, a przez cały okres 5-letniej kadencji w sposób ciągły troje poniżej podpisanych członków dotychczasowego Prezydium Rady (przypominamy: Mariusz Michalski, Krystyna Michalska, Krystyna Bratkowska) - wspieranych przez grono fachowców, zatrudnianych w ramach projektów, czy działających w formie wolontariatu.

Obok tego prowadzimy portal szczecineckich organizacji pozarządowych organizacjeszczecinek.pl

Na którym zamieszczamy potrzebne naszym organizacjom informacje o aktualnych kursach, konkursach, zmianach w prawodawstwie - z jednej strony, z drugiej - informacje o bieżącej działalności stowarzyszeń czy fundacji z powiatu szczecineckiego.

W ramach naszej działalności przeprowadzaliśmy również na bieżąco konsultacje projektów programów współpracy NGOs z Miastem Szczecinek - poczynając, poprzez powiat Szczecinecki, czy woj. zachodniopomorskie, a na krajowych projektach ustaw dot. szeroko pojmowanego środowiska pozarządowców - kończąc.

Obok tego wreszcie do corocznego już kalendarza imprez i spotkań szczecineckich organizacji pozarządowych oraz zapraszanych przez nas przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji pomocowych, etc. oraz posłów z naszego powiatu weszło Świąteczne Spotkanie, organizowane przez nas co roku na początku roku (za wyjątkiem 2 ostatnich lat trwania pandemii covid19). 

Jednym z efektów naszej działalności było m.in. wpisanie do Programu Współpracy Miasta Szczecinek z NGOs planu organizowania dorocznej imprezy pn. Dzień Pozarządowca, mającej na celu prezentowanie szczecineckich organizacji szerokiemu gronu mieszkańców Szczecinka i powiatu szczecineckiego.

Organizowane przez nas co roku - jw. za wyjątkiem 2 ostatnich lat trwania pandemii covid19. 

Obecnie planujemy ponowne zorganizowanie tej plenerowej Imprezy - na terenie parku przed Muszlą koncertową, wstępnie: w godzinach popołudniowych niedzieli 26.06.2022r.  

Podczas spotkania omówiliśmy palące problemy z jakimi borykają się nasze organizacje, przedstawimy propozycje mające na celu usprawnienie naszej współpracy i relacje NGO - JST, które to ustalenia i propozycje będą następnie mogły znaleźć odzwierciedlenie w projektach kolejnych Programów współpracy JST - NGO, czy może nawet będą przyczynkiem do zmian w ustawodawstwie lokalnym, czy ogólnokrajowym.

Podczas spotkania potwierdzono też, że w skład Rady wchodzą organizacje tak z miasta Szczecinek, jak i całego powiatu szczecineckiego.

A Prezydium wybierane jest na 5 lat.

Pozostałe ustalenia, dotyczące funkcjonowania Rady i Prezydium nie uległy zmianie.

Zarysowaliśmy pokrótce nasze plany na przyszłość i zachęcili zebranych do aktywnego udziału w działalności - jako członków Prezydium Rady Org. Pozarządowych Powiatu Szczecineckiego.

Do udziału w Prezydium Rady NGO zgłoszone zostały lub zgłosiły się poniższe osoby - przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych powiatu szczecineckiego, deklarując rzeczową i aktywną współpracę w naszej wspólnej działalności pro publico bono na rzecz środowiska lokalnych stowarzyszeń, związków i fundacji i ich podopiecznych.

Zebrani podziękowali dotychczasowym członkom Prezydium Rady NGO, zwłaszcza wieloletniej Prezydentce - nestorce Krystynie Bratkowskiej, przedstawicielce m.in. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów O/Szczecinek.

   Bez głosu sprzeciwu lub wstrzymania się przyjęto więc na członków Prezydium Rady NGO poniższe osoby:

Krystynę Michalską

Mariusza Michalskiego

Elżbietę Antoniewicz

Mieczysława Michalskiego

Ryszarda Mórawca

  Zapraszamy więc tak organizacje współtworzące naszą Radę, jak i chcących do naszej Rady przystąpić lub z nami współpracować, o zgłaszanie Waszego akcesu do współorganizowania w/w imprez oraz:

a)  podania Waszej wizji czerwcowego Dnia Pozarządowca,

b)  innych Waszym zdaniem istotnych propozycji i pomysłów, mających na celu pogłębienie współpracy w naszym środowisku i poprawę usług świadczonych na rzecz lokalnej społeczności.

 

Pięknie Dziękujemy zebranym za przybycie i udział w spotkaniu!

Serdecznie Pozdrawiamy i do współpracy gorąco Zapraszamy!
 
Prezydium Rady Org. Pozarządowych w Szczecinku

Tel. 697 755 214

ul . Armii Krajowej 29/102, 78-400 Szczecinek

Strona www: organizacjeszczecinek.pl

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.