Szczecinieckie Organizacje Pozarządowe
Powróć do: Spis organizacji

Stowarzyszenie "Dzieci Wojny" O/Szczecinek

Dzieci Wojny

Stowarzyszenie "Dzieci Wojny" O/Szczecinek

Ul. Armii Krajowej 29, parter

78-400 SZCZECINEK

Strona www: http://www.dzieciwojny.pl

 

KONTAKT:
tel. 94 374 79 43 - Jadwiga Płuciennicka - prezes

Misja Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie integruje środowiska, z których wywodzą się dzieci, które w okresie II wojny światowej doznały represji i krzywd ze strony okupantów.

Cele:

Pomoc dla członków SDW i ich rodzin w zakresie:

  1. ochrony zdrowia,
  2. opieki społecznej,
  3. rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Pomoc w załatwieniu dodatków do emerytur dla członków i sympatyków, którzy w czasie wojny światowej zostali razem z rodzicami wywiezeni na ziemie okupowane przez Niemców, bądź urodzili się w czasie trwania wojny na teranach niemieckich. Pomagamy również w uzyskiwaniu jednorazowych odszkodowań z Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" z siedzibą w Warszawie. Staramy się pomóc w uzyskiwaniu dopłat socjalnych jak częsciowa odpłatność za lekarstwa, pobyt w sanatorium jak również pozyskiwanie i rozdzielenie produktów żywnościowych w ramach pmocy z Unii Europejskiej.

 

Działalność:

- ciągła realizacja określonych celów,
- dalsze korzystanie z udzielonej pomocy Starostwa Szczecineckiego,
- wielu członków skorzystało z przyznanych im dodatków do emerytury lub renty, ⅔ członków i symapatyków korzysta z produktów żywnościowych pochodzenia unijnego,
- prowadzimy różne dostępne formy integracyjne w środowisku Stowarzyszenia,
- występujemy do ZG SDW z różnymi projektami nowatorskimi m.in. również odznaczeniami naszego Stowarzyszenia,
- prowadzimy wydawnictwo czasopisma w postaci biuletynu informacyjnego na użytek wewnetrzny (nieodpłatnie),
- regularnie odbywamy zebrania walne i sprawozdawcze,
- corocznie organizujemy spotkania opłatkowe z członkami Oddziału,
- bierzemy udział w organizowanych obchodach państwowych i patriotyczno-historycznych na terenie miasta Szczecinka,
- prowadzimy kontakty roboczo-informacyjne z określonymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu programowego działania,
- podjeto wstępne działania do napisania historii Oddziału SDW w Szczecinku,
- trwają prace nad złożeniem Księgi Pamięci Oddziału SDW,
- prowadzone jest kronikarstwo Oddziału,
- doskonalimy różne dostępne formy wyróżnień członków i sympatyków SDW.

 

Plany:

Czekamy na projekt ustawy ogólnopolskiej dotyczącej ludności roczników od 1926 do 1945 roku, którzy w czasie okupacji mieszkali na terenach niemieckich i okupowanych przez Niemców.
W większości są to ludzie starsi, schorowani często z małymi emeryturami i rentami. Po wprowadzeniu ustawy chcielibyśmy objąć ich dodatkami finansowanymi do rent, emerytur i bezpłatnych leków. Mamy również w planie rozszerzyć współpracę z innymi oddziałami SDW działającymi na terenie Polski oraz pozyskiwanie informacji na temat pracujących oddziałów i problemów z jakimi się borykają.