Szczecinieckie Organizacje Pozarządowe
Powróć do: Spis organizacji

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinku

 Civitas

 

 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinku

ul. Armii Krajowej 29, I piętro 

78-400 SZCZECINEK

 

Misja Stowarzyszenia:

  • kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodną z polską tradycją narodową, a w szczególności: ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troska o duchowe, moralne, materialne środowisko ich życia i rozwoju,
  • przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,
  • kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej. 

Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury, edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności kierując się chrześcijańską koncepcją człowieka i świata.

Płaszczyzny działania KS "Civitas Christiana" Oddziału w Szczecinku:

1. Formacja członków Stowarzyszenia
2. Działania zewnętrzne na rzecz lokalnego środowiska w oparciu o współpracę z Kościołem diecezjalnym, parafiami i różnymi podmiotami:
 - Dni Kultury Chrześcijańskiej
 - Konferencje
 - Marsz dla Życia i Rodziny
 - Pielgrzymki i wyjazdy turystyczno-patriotyczne
 - Rejonowy Konkurs Plastyczny
 - Festiwal Pieśni Religijnej
 - Dekanalny Konkurs Plastyczny "Cud Życia"
 - Wystawy
 - Wykłady, prelekcje, warsztaty
 - Spotkania Opłatkowe