Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
12°C

WSPÓŁdziałamy! Konkurs na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce (2023)

Ocena 0/5

Pomóż Ukrainie!


 WSPÓŁdziałamy! Konkurs na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce (2023)!

Termin zgłaszania wniosków: 12 grudnia 2023 r. godz. 14:00

O jakie wsparcie można się ubiegać?
W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości:
grupy nieformalne – do 5000 zł,
organizacje (stowarzyszenia, fundacje) – do 15 000 zł,

"
Spotkanie informacyjne online: 28 listopada 2023 r. o godzinie 17:30
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw podejmowanych przez osoby uchodźcze* na rzecz innych uchodźców/uchodźczyń przebywających w Polsce lub na rzecz lokalnych społeczności, w których przebywają. W ten sposób chcemy wspierać samoorganizację osób uchodźczych wychodząc z założenia, że one same wiedzą najlepiej o potrzebach osób w podobnym położeniu i, mając podobne doświadczenia, mogą wspierać się wzajemnie.

Chcemy też dać możliwość uchodźcom i uchodźczyniom wyjścia z inicjatywami skierowanymi do mieszkańców, wspomagającymi integrację, współpracę i wzajemne poznawanie się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego.
*Na potrzeby tego konkursu przez „osobę uchodźczą/osobę z doświadczeniem uchodźstwa” rozumiemy osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia na skutek konfliktu zbrojnego lub uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, dla których powrót do domu jest zbyt niebezpieczny (por. Konwencja dotycząca statusu uchodźców i UNHCR). 
Kto może ubiegać się o wsparcie w konkursie?
Konkurs skierowany jest do osób z doświadczeniem uchodźczym, które – z powodu wojny, konfliktu, przemocy, czy prześladowania – opuściły kraj zamieszkania lub których bezpieczeństwo może być zagrożone w razie powrotu do swojego kraju. Nie wymagamy formalnego potwierdzenia takiej sytuacji osób aplikujących.

Do zgłaszania inicjatyw w konkursie zapraszamy:
osoby uchodźcze* działające w grupach nieformalnych (min. 3 osoby, które mają wspólny cel, dla którego działają), w których większość stanowią osoby uchodźcze,
organizacje (stowarzyszenia, fundacje) prowadzone przez osoby z doświadczeniem uchodźstwa, tzn. w których we władzach zasiadają m.in. osoby uchodźcze i jednocześnie – w których działania prowadzą osoby uchodźcze,
lokalne organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych lub lokalne organizacje migranckie (lub lokalne oddziały takich organizacji ogólnopolskich), w których działania prowadzą osoby uchodźcze.
Co będziemy wspierać w ramach konkursu?
W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania lokalne inicjowane i prowadzone przez osoby uchodźcze przebywające w Polsce realizowane we współpracy i na rzecz:

uchodźców/uchodźczyń w Polsce;
lokalnej społeczności w Polsce, w której wnioskodawca przebywa.

Szukamy inicjatyw, które mieszczą się w następujących obszarach: 

organizacja grup wsparcia odpowiadających na potrzeby osób uchodźczych: np. organizacja grup samopomocowych celem stworzenia bezpiecznego środowiska/przestrzeni do rozmowy czy wymiany doświadczeń, wsparcie interwencyjne dla nowo przybywających osób, adaptacja w nowym otoczeniu, działania informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywizacja zawodowa/szkolenia, organizacja integracji, czasu wolnego, działań kulturalnych;
wzmacnianie zdolności osób uchodźczych do samoorganizacji lub współpracy z lokalną społecznością: możliwość pokrycia kosztów, które pozwolą wnioskodawcy prowadzić działania w bardziej systematyczny, trwały lub profesjonalny sposób, m.in. takich jak: koszty szkoleń/doradztwa np. w kwestiach formalnych prowadzenia działalności w Polsce czy pozyskiwania środków, tłumaczeń, zakupu sprzętu, koszty administracyjne, transport/podróże/noclegi, koordynacji i sieciowania z partnerami i np. innymi grupami uchodźczymi, wynagrodzenia koordynatorów;
integracja osób uchodźczych i lokalnej społeczności: działania prowadzone przez uchodźców/uchodźczynie z/dla lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi partnerami i z włączeniem pozostałych mieszkańców, wspierające wzajemne poznawanie się i edukację międzykulturową uchodźców/uchodźczyń i lokalnej społeczności (partnerami mogą być nieformalne grupy obywateli/obywatelek, lokalne organizacje i instytucje publiczne);
prowadzenie i wspieranie aktywności obywatelskiej osób uchodźczych, zabierania głosu w ważnych sprawach, działania na rzecz ochrony praw osób uchodźczych i poprawy sytuacji osób uchodźczych w Polsce.
W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.

Podczas oceny wniosków Komisja będzie brała pod uwagę: zgodność propozycji z założeniami konkursu opisanymi powyżej, poziom zaangażowania osób z doświadczeniem uchodźstwa w stworzenie i realizację inicjatywy, wagę problemu, czy proponowane działania odpowiadają na potrzeby i stanowią adekwatną odpowiedź na nie, oraz czy budżet jest odpowiedni do planowanych działań.

Preferowane będą działania:

które mają niewielkie szanse finansowania z innych źródeł;
które odpowiadają na istotne potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją osoby z doświadczeniem uchodźstwa w danej grupie czy miejscu,
przy działaniach integracyjnych osób uchodźczych z lokalną społecznością, autentycznie włączające obie grupy we współpracę;
wnioskodawców, którzy współpracują i koordynują swoje działania z innymi grupami, organizacjami, instytucjami wspierającymi osoby uchodźcze lub prowadzą działania we współpracy z lokalnymi partnerami (grupami nieformalnymi, organizacjami, instytucjami, itp.).

O jakie wsparcie można się ubiegać?
W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości:
grupy nieformalne – do 5000 zł,
organizacje (stowarzyszenia, fundacje) – do 15 000 zł,
które zostanie przekazane ze środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi/przedstawicielce – osobie indywidualnej).

Na wsparcie działań przewidziano łącznie 150 000 zł z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Spodziewamy się wesprzeć ok. 15-18 inicjatyw.  Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

W ramach otrzymanego wsparcia można będzie pokrywać koszty związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia i poniesione między 1 lutego 2024r. a 30 czerwca 2024 r. (okres prowadzenia działań może być krótszy).

Nie wymagamy wkładu własnego, można ubiegać się o 100% dofinansowania kosztów.
Nie będą pokrywane koszty:

żywności, leków, środków higienicznych, ubrań, sprzętu i innych artykułów wysyłanych do Ukrainy i ich transportu oraz takie koszty poniesione w Polsce, jeśli te zakupy nie są elementem szerszego projektu i nie towarzyszą im inne działania;
zapewnienia potrzeb pojedynczych osób lub rodzin, np. zapewnienia pracy pojedynczej osobie, wynajmu mieszkań dla indywidualnych osób/rodzin,  pomocy finansowej poza wyjątkowymi wypadkami uzgodnionymi z Fundacją już po podpisaniu umowy;
związane z działalnością gospodarczą i odpłatną wnioskodawcy, koszty związane z działalnością partyjną i religijną, kary, grzywny, mandaty, podatki (z wyłączeniem podatku VAT, jeśli nie ma możliwości jego odzyskania, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od ewentualnej darowizny z Funduszu), koszty związane z zaciągniętymi kredytami i odsetkami, nieuzgodniony pisemnie z Fundacją regranting i przekazywanie środków pieniężnych osobom trzecim;
działań, produktów i usług związanych z szeroko pojętymi działaniami wojskowymi i wojennymi. 
 
Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym konkursie, zadać pytania? Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się online w dniu 28 listopada 2023 r. o godzinie 17:30. Żeby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o zarejestrowanie się w formularzu dostępnym pod linkiem => TUTAJ. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim, ale będzie możliwość zadawania pytań w jęz. angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy grupy nieformalne i organizacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac (sprawdź, GDZIE i JAK ZAŁOŻYĆ konto). 

Formularz wniosku dostępny jest PO ZALOGOWANIU w systemie Witkac pod następującym adresem: https://witkac.pl/#contest/view?id=27785. 

Z pytaniami zawartymi w formularzu można się również zapoznać => TUTAJ.
Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 12 grudnia 2023 r. do godziny 14:00.
Nie wymagamy wersji papierowej wniosku.

Wnioski można składać w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim lub ukraińskim.  

Jedna grupa nieformalna/organizacja lokalna/oddział organizacji ogólnopolskiej może zgłosić tylko jeden wniosek w konkursie.

Jedna grupa nieformalna/organizacja może występować jako partner inicjatywy tylko w dwóch wnioskach składanych konkursie.

Grupy i organizacje, które otrzymały wsparcie w pierwszej edycji konkursu i uzyskały akceptację sprawozdania mogą złożyć wniosek również w tej edycji.

Wnioski złożone w innej formie niż przez system Witkac nie będą rozpatrywane. Jeśli wnioskodawca złoży w systemie Witkac kilka wniosków o tym samym tytule, oceniana będzie najpóźniej zarejestrowana wersja.

Na etapie oceny formalnej weryfikowane będzie, na podstawie dostarczonych danych i oświadczeń, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie (zgodnie z zapisami w niniejszym ogłoszeniu). Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.
Wnioski zostaną przeanalizowane przez powołaną dla konkursu Komisję Oceniającą. Na etapie oceny merytorycznej przedstawiciele Komisji oceniającej mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą. Komisja może wskazać zmiany/sugestie zmian do wprowadzenia we wniosku i kształcie inicjatywy.

Decyzja Komisji oceniającej dotycząca przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskami dopuszczonymi do oceny merytorycznej (decyzja Komisji Oceniającej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca, decyzja Komisji konkursowej przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową do końca stycznia 2024 r.

Informacje o przyznanym wsparciu (w tym nazwy grup nieformalnych i organizacji) będą publikowane na stronie Funduszu i w mediach społecznościowych.
Co po przyznaniu wsparcia? 
Umowę dotacyjną lub darowizny celowej ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku oraz wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Komisję oceniającą lub może podjąć działania wspierające wnioskodawcę w dopracowaniu wniosku zgodnie z zaleceniami Komisji.

Wniosek jest częścią umowy dotacyjnej dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. Wydatki w ramach inicjatywy można ponosić tylko między datami wskazanymi we wniosku (data rozpoczęcia – data zakończenia inicjatywy) i zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości i prawa podatkowego.

Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji. Przewidujemy także dodatkowe wsparcie pozafinansowe (np. dot. kwestii formalnych) dostosowane do potrzeb wnioskodawców, które zostanie uzgodnione na etapie podpisywania umowy.
Dotowany/osoba lub grupa wspierana zobowiązani będą do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.
W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503905605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (w jęz. polskim i angielskim). W razie potrzeby kontaktu w innych językach prosimy o wiadomość e-mail na adres: julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl. Wcześniej jednak prosimy o zapoznanie się z treścią Odpowiedzi na często zadawane pytania, które przygotowaliśmy dla Państwa w związku z konkursem.
Informację o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawców znajdziecie Państwo w załączniku do wniosku w systemie Witkac. 
"

Źródło info:  www.funduszobywatelski.pl/wspoldzialamy/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.