Poniedziałek, 25 września 2023
Imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
pochmurno
21°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Kalendarz Wydarzeń

2023

Wrzesień

Pt
1
So
2
Nd
3
Pn
4
Wt
5
Śr
6
Cz
7
Pt
8
So
9
Nd
10
Pn
11
Wt
12
Śr
13
Cz
14
Pt
15
So
16
Nd
17
Pn
18
Wt
19
Śr
20
Cz
21
Pt
22
So
23
Nd
24
Pn
25
Wt
26
Śr
27
Cz
28
Pt
29
So
30
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu z NGO na 2024 r.

Powiat Szczecinecki

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu z NGO na 2024 r.

"
1.Termin rozpoczęcia konsultacji:  21.09.2023 roku.

   Termin zakończenia konsultacji: 04.10.2023 roku.

2.Obszar konsultacji i podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie Powiatu Szczecineckiego.

3.Forma i miejsce konsultacji.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 04 października 2023 roku (decyduje data wpływu do urzędu):

-  pisemnie na adres:

 Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju

 Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 Warcisława IV 16

78-400 Szczecinek

- elektronicznie na adres poczty elektroniczne: k.oles@powiat.szczecinek.pl

4. Projekt Programu współpracy oraz formularz uwag do projektu zamieszczony zostanie na:

 - na stronie internetowej Powiatu Szczecineckiego www.powiat.szczecinek.pl,

 - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatszczecinecki.bip.net.pl

 - na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2024”.

5. W procesie konsultacji nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

-     złożone z datą wpływu po terminie ogłoszonych konsultacji, tj. złożone po dniu 04 października 2023 r.

-     niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

6. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu: 94 372 92 53 – osoba do kontaktu – Katarzyna Oleś dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju lub mailowo: k.oles@powiat.szczecinek.pl

"

Źródło info i pliki do pobrania:  powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-z-ngo-na-2024r

 

Edukacja.gov.pl – kompleksowa wiedza na temat oferty edukacyjnej w Polsce

edukacjagovpl 

Edukacja.gov.pl – kompleksowa wiedza na temat oferty edukacyjnej w Polsce
W czerwcu bieżącego roku ruszyła pierwsza odsłona rządowego portalu edukacja.gov.pl. Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni.

"

Docelowo usługa będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, już od samego początku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim. W ramach platformy została uruchomiona  kompleksowa wyszukiwarka studiów, umożliwiająca wszystkim uczniom oraz absolwentom szkół ponadpodstawowych poznanie oferty edukacyjnej uczelni. W ramach nowego narzędzia uczniowie będą mogli przejrzeć ofertę studiów wszystkich uczelni, publicznych i niepublicznych.

Celem nowej wyszukiwarki jest dostarczenie uczniom szkół ponadpodstawowych narzędzia z pomocą, którego już na etapie składania wstępnej deklaracji maturalnej będą mogli sprawdzić kryteria rekrutacji na wymarzone kierunki studiów i zgodnie z nimi świadomie wybrać przedmioty maturalne, których zdanie otworzy im podwoje uczelni.

Nowe narzędzie pozwoli uczniom zoptymalizować wyniki wyszukiwania kierunków studiów i zminimalizować liczbę przeglądanych stron internetowych z ofertą szkół wyższych. Z poziomu platformy uczniowie będą mogli za pomocą zamieszczonych na kartach uczelni i kierunków studiów linków do stron uczelni i rekrutacji zapoznać się z pełną ofertą podmiotów i szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 a także z ekonomicznymi losami absolwentów poszczególnych kierunków studiów.

"

Źródło info:  powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/edukacjagovpl-kompleksowa-wiedza-na-temat-oferty-edukacyjnej-w-polsce

18.09-09.10.2023r Głosujemy na projekty BUDŻETU OBYWATELSKIEGO SZCZECINEK 2024

BO Szczecinek

  Głosowanie na projekty do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO SZCZECINEK 2023 rozpoczęte!
Głosować możemy na 5 z 28 propozycji projektów w dniach: 18.09-09.10.2023r.
Szczecinecczanie: DO DZIEŁA!

"

Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.
Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców Szczecinka.
Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

Nie zwlekaj, do końca głosowania pozostało tylko: 21 dni.

"

Źródło info i strona do głosowania:

szczecinek.budzet-obywatelski.org/

18-25.09.2023r Zbiórka "gabarytów" i całoroczny SZCZECINECKI TELEFON POMOCY WZAJEMNEJ: 697 755 214

zbiorka 09.2023
     Na stronie UM Szczecinek  pojawiła się informacja o kolejnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych.

   My natomiast - jak zwykle - przypominamy, że mieszkańcy Szczecinka i okolic, posiadający sprzęt rehabilitacyjny, RTV, AGD, czy meble w dobrym stanie, sprawne - zamiast wyrzucać na śmieci - mogą przekazać osobom potrzebującym za pośrednictwem "szczecineckiego telefonu miłosierdzia": 697 755 214, prowadzonego przez fundację "Miłosierdzie i Wiedza" ze Szczecinka.

       Szczecinecki Telefon Miłosierdzia 697 755 214 naszej Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku czynny jest cały rok (w godz. 13.00-19.00, od poniedziałku do piątku)!
Mieszkańców Szczecinka i okolic - posiadających sprawny sprzęt AGD, RTV, rehabilitacyjny lub meble i chcących się go pozbyć nieodpłatnie - zachęcamy do kontaktu z Fundacją w wyżej podanych godzinach.
Meble, czy inny sprawny sprzęt wystawiacie Państwo na zewnątrz lun wydajecie bezpośrednio z mieszkania - po uzgodnieniu z osobami, które się ze Szczodrymi Darczyńcami zdzwonią.
Potrzebujący własnym sumptem organizują sobie transport, przyjeżdżają, wystawiony w odpowiednim czasie sprzęt odbierają.
I już. Gotowe!
Pomagamy zdalnie!
Pozdrawiamy serdecznie!
Zarząd Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
"

W dniach: 18-25.09.2023r odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych (sprzęt AGD, RTV, meble oraz inne elementy wyposażenia mieszkań). Zbiórka prowadzona będzie wg. ustalonego harmonogramu oraz podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00-15.00.

W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców Szczecinka o wystawienie zbędnego sprzętu i wyposażenia mieszkań przy pojemnikach na odpady komunalne, a właścicieli domków – przy ogrodzeniu posesji w dniu poprzedzającym zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

"  
Przypominamy jednocześnie, że informacje o sprawnym sprzęcie AGD, RTV, meblach, czy sprzęcie rehabilitacyjnym, można przekazywać przez cały rok do Fundacji “Miłosierdzie i Wiedza” w Szczecinku -  tel.: 697 755 214 

lub info na facebook-u:
www.facebook.com/fundacjamilosierdzieiwiedza 
 
Informacja własna i www.szczecinek.pl/

Arkusze do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów i dla kogo z ngo?

ngo.pl

   Przygotowane przez ngo.pl arkusze dostosowane są do wymogów prawa (art. 10a ustawy o działalności pożytku oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji). Wystarczy je zapisać i uzupełniać danymi organizacji!

"
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, arkusz zbiorczy zawierający:

zestawienie przepływów finansowych
kartę przychodów pracownika
wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wraz z instrukcją wypełniania.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (XLS)
 Karty na każdy miesiąc
Zestawienie przychodów i kosztów - karty na każdy miesiąc wraz z instrukcją (XLS)
 Instrukcja
Wypełnianie UEPIK (pomaga skorzystać z powyższych arkuszy, format docx)
 
2
Które organizacje mogą prowadzić Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów
Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą prowadzić organizacje, które:

a. prowadzą działania w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku,

b. nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

c. nie mają statusu organizacji pożytku publicznego,

d. osiągają przychody wyłącznie z:

działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
e. w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt d. w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

Organizacja, która spełnia określone warunki i decyduje się na tę opcję, może korzystać z wielu uproszczeń. Nie musi prowadzić pełnej księgowości, tylko uproszoną ewidencję przychodów i kosztów, jest zwolniona z obowiązku przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego i nie musi posiadać polityki rachunkowości.

Ewidencja przychodów i rozchodów to ściśle określone rozporządzeniem zestawienie przychodów i kosztów w układzie pozwalającym na zebranie wszystkich danych do wypełnienia deklaracji CIT-8 oraz ewentualnych ewidencji indywidualnych zatrudnionych osób i środków trwałych. W ewidencji tej nie ma miejsca na księgowy opis prowadzonych przez organizację projektów (księgowe wyodrębnienie projektów jest w wielu sytuacjach obowiązkowe).

Organizacja musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu. Jeśli chce wprowadzić tę zmianę w danym roku, to najpóźniej do 31 stycznia musi poinformować o zmianie właściwy jej Urząd Skarbowy.
 Materiał powstał w ramach projektu Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
"

POMOGLIŚMY Z NGO.PL?!

Pozdraiwmay serdecznie!

Prezydium Rady NGO w Szczecinku

Źródło i więcej info : poradnik.ngo.pl/arkusze-do-prowadzenia-uproszczonej-ewidencji-przychodow-i-kosztow

NIW-CRSO: Start konkursów ROHiS, MDS oraz PIR w ramach edycji 2024

NIW-CRSO Konkursy

   Wraz z NIW-CRSO zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2024:

"

* Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030;
* Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030;
* Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

Termin naboru ofert oraz opublikowania wyników:

Konkurs
Rozpoczęcie naboru / Zakończenie naboru / Ogłoszenie wyników
ROHiS  MDS  PIR
04.09.2023, godz. 14.00 / 09.10.2023, godz. 14.00 / Do końca 11.2023

Szczegółowe informacje znajdują się w:

ROHiS
Regulamin ROHiS 2024
Zakładka ROHiS 2024
Ogłoszenie o konkursie ROHiS
MDS
Regulamin MDS 2024
Zakładka MDS 2024
Ogłoszenie o konkursie MDS
PIR
Regulamin PIR 2024
Zakładka PIR 2024
Ogłoszenie o konkursie PIR

Szczegółowe pytania na temat konkursów będzie można kierować w terminie naboru ofert  telefonicznie pod numerem 601 901 327 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e – mailowo:

Konkurs

Numer telefonu
ROHiS
rohis@niw.gov.pl
MDS
mds@niw.gov.pl
PIR
pir@niw.gov.pl
 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi do poszczególnych konkursów, które zostaną zamieszczone w zakładach poszczególnych Programów oraz zachęcamy do uczestnictwa w webinariach informacyjnych. Szczegółowa informacja na temat webinariów o konkursach będzie aktualizowana na stronie NIW-CRSO.

"

Źródło info: niw.gov.pl/start-konkursow-rohis-mds-oraz-pir-w-ramach-edycji-2024/

112 - Europejski numer alarmowy

112

   112 to chyba najważniejszy numer telefoniczny, jaki powinniśmy znać obowiązkowo i to niezależnie, czy poruszamy się tylko po naszym kraju, czy po całej Unii Europejskiej.

"Numer ten jest bezpłatny na terenie całej Wspólnoty i to zarówno gdy chcemy połączyć się ze służbami ratunkowymi z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego.
  
 Każdego dnia spotykamy się z różnymi niebezpiecznymi sytuacjami, podczas wypoczynku, w pracy czy podróży, a także zwykłych czynnościach życiowych. Często niezbędne okazuje się wezwanie służb ratunkowych (pogotowie, straż, policja). Aby Europejczycy byli bezpieczniejsi, wdrożono na poziomie całej UE jeden europejski numer alarmowy, czyli 112. 

Europejski numer alarmowy funkcjonuje już od 1991 roku, a sama Komisja Europejska postanowiła regularnie publikować sprawozdania z jego wdrażania w poszczególnych krajach UE, a od 2020 r. co dwa lata przedkłada ten raport m. in. Parlamentowi Europejskiemu.
 
 Przepisy dotyczące europejskiego numeru alarmowego gwarantują, że dzięki nowym technologiom dostęp do niego staje się coraz lepszy, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i co najważniejsze, operatorzy przekazują organom ratunkowym informacje o lokalizacji osoby wzywającej pomocy.
 Łączenie z numerem 112 gwarantuje, że po drugiej stronie znajduje się specjalnie wyszkolony operator, który odpowie na każde nasze wezwanie i po analizie zgłoszenia decyduje o wezwaniu najwłaściwszej służby ratunkowej w zależności od krajowych lub regionalnych uwarunkowań.
 Warto zaznaczyć, że operatorzy we wszystkich krajach odbierają połączenia w języku narodowym, ale w sporej części także w języku angielskim. Co ciekawe, numer alarmowy 112 jest również używany w niektórych krajach spoza UE, np. Szwajcarii czy RPA. 

112 działa równolegle z istniejącymi krajowymi numerami alarmowymi, choć są takie państwa jak np. Dania, Estonia, Finlandia, Portugalia, Rumunia czy Szwecja, które ten numer ustanowiły jako jedynie obowiązujący.

Trzeba zaznaczyć, że fałszywe połączenie z europejskim numerem alarmowym stanowi w większości krajów przestępstwo, ale ważniejsze dla nas powinno być to, że powoduje stratę czasu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także marnowanie publicznych pieniędzy.

"

Więcej konkretów na stronie gov.pl:

www.gov.pl/web/kppsp-sulecin/europejski-dzien-numeru-alarmowego-112

Źródło info: publicystyka.ngo.pl/112-europejski-numer-alarmowy

84. rocznica wybuchu II wojny światowej – zaproszenie Starosty

84.rocznica wybuchu IIWW

    Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis zaprasza do uczestnictwa w obchodach wybuchu 84. rocznicy II wojny światowej.

Uroczystości odbędą się 1 września, o godzinie 13:00 na cmentarzu komunalnym w Szczecinku, przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej.

Źródło info: powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/84-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-zaproszenie.html

31 sierpnia: Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe

31 sierpnia Dzień Solidarności

Cześć i chwała Polskim Bohaterom!

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku

ze Współpracownikami 

   Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.
Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia), w Jastrzębiu-Zdroju (3 września) i w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej (11 września).

Za symboliczną datę przyjmuje się dzień 31 sierpnia - podpisanie porozumienia w Gdańsku.

Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz pierwszy w 25. rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2005.

Źródło info: pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Solidarno%C5%9Bci_i_Wolno%C5%9Bci

Zaproszenie na XIII Europejskie Dni Dziedzictwa i 58 Henrykowskie Spotkania Kulkturalne

58 HSK w Siemczynie

   Wraz z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie zapraszamy i zachęcamy Państwa do uczestnictwa w XIII Europejskich Dniach Dziedzictwa połączonych z 58.Henrykowskimi Spotkaniami Kulturalnymi , które odbędą się 16.09.2023 roku od godz. 18:00 w zespole pałacowo-folwarcznym w Siemczynie. 

Serdecznie pozdrawiamy i DO ZOBACZENIA w Siemczynie !

Źródło info: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

25.08.2023r Spotkanie ws. projektu "Skala współpracy NGO"

skala     Zgodnie z wcześniejszą informacją w piątek 25.08.23r w sali konferencyjnej Centrum NGO w Szczecinku odbyło się spotkanie wolontariuszy Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku oraz naszych współpracowników i sympatyków.
Było ciekawie i nowatorsko!
Prowadzący Mariusz Michalski obszernie przekazał informacje o podstawach nowatorskiego projektu "Skala Współpracy NGO" realizowanego na terenach RP przez warszawską Fundację Pracownia Nauki i Przygody.
Mówiliśmy o współpracy i - problemach w działalności NGO.

25.08.2023r spotkanie

   Zaprezentowana została także strona ngo.skalawspolpracy.pl/ oraz webinary projektowe na YouTube.
W drugiej części spotkania przedstawiony został jeden z produktów Projektu - gra planszowa pn. "Poławiacze pereł":
ngo.skalawspolpracy.pl/projekt/gra/
Omówiliśmy cele i zasady gry, następnie z dużym zaangażowaniem zebrani zabrali się do życia laguny!
Działo się!

Dziękujemy przybyłym za udział w spotkaniu, a aktywowi Fundacji Pracownia Nauki i Przygody - za możliwość uczestniczenia w ich interesującym projekcie.
MKDM Michalscy
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku, Ambasador projektu "Skala współpracy NGO" na zachodniopomorskie.
#SkalaWspółpracy
#SkalaWspolpracy
#NoweFIO
#ScaleOfCooperation

Źródło: Informacja własna

skala finansowanie

 

   Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Nabór do Rady Dialogu

   Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1743 z późniejszymi zmianami) w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – Profesor Piotr Gliński, ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

"    
W ramach reprezentantów „strony społeczno-pozarządowej” w skład Rady zostaną powołane osoby będące przedstawicielami:

organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z późn. zm.)

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

1. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
oświadczenia co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.
 

2. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z późn. zm.)

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
oświadczenia co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw popierające kandydata na członka Rady

3. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
oświadczenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, popierające kandydata na członka Rady

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 31 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga!

Dokumentów popierających daną kandydaturę nie można łączyć tzn. osoba chcąca ubiegać się o członkostwo w Radzie z ramienia młodzieżowych rad gmin/powiatów/sejmików załączana tylko i wyłączenie wykaz poparcia jego kandydatury przez minimum 3 te podmioty. Ewentualne poparcie przez inne podmioty, jest opcjonalne i nie zostanie uwzględnione bez spełnienia powyższego warunku.

Tożsamo sytuacja wygada w przypadku ubiegania się o członkostwo w Radzie z ramienia organizacji pozarządowych. Należy załączyć minimum 8 dowodów poparcia przez podmioty oznaczone w punkcie 1. Ewentualne poparcie przez inne podmioty, jest opcjonalne i nie zostanie uwzględnione bez spełnienia powyższego warunku.

W przypadku ubiegania się o członkostwo w Radzie z ramienia Parlamentu Studentów, należy załączyć oświadczenie Parlamentu Studentów RP, popierające kandydaturę. Ewentualne poparcie przez inne podmioty, jest opcjonalne i nie zostanie uwzględnione bez spełnienia powyższego warunku.

Zgłoszenie można przesłać:

- w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym wraz w poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne podpisanym elektronicznym podpisem kwalifikowanym (dodatkowo pliki w formie edytowalnej (rozszerzenie *.doc, *.docx) na adres e-mail: sekretarz.RDZMP@kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Zgłoszenie na członka II kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

- lub w wersji papierowej wraz z załącznikami przesyłać pocztą na adres: 

Sz. P. Piotr Gliński

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie na członka III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem”.

- w przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie), a równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie pocztą tradycyjną. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową na adres: sekretarz.RDZMP@kprm.gov.pl lub telefonicznie na numer: 734 117 940

"

Źródło i więcej info: www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem

24 sierpnia: Dzień Niepodległości Ukrainy!

Niepodległa Ukraina
    Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy Wszystkim Ukrainkom i Ukraińcom życzymy bezpiecznego, szczęśliwego życia w zdrowiu i pokoju we własnym w pełni odzyskanym i odbudowanym niepodległym, prosperującym państwie!!

Prezydium Rady Org. Pozarządowych w Szczecinku

Dzień Niepodległości Ukrainy (ukr. День Незалежності України / День Незалежности України) – ukraińskiego święta państwowe obchodzone 24 sierpnia w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR 24 sierpnia 1991. Dzień ten jest uważany za datę powstania Ukrainy w obecnej formie. 

1 grudnia 1991 w referendum Ukraińcy potwierdzili wolę utworzenia suwerennego państwa.

20 lutego 1992 parlament Ukrainy przyjął uchwałę „w sprawie Dnia Niepodległości Ukrainy”.

"

Polacy świętują Dzień Niepodległości 11 listopada, Amerykanie 4 lipca, a Francuzi 14 lipca i dla tych, jakże różnych na co dzień narodów, jest to dzień wyjątkowy i pełen symbolicznych uroczystości. W obu przypadkach jest to święto skupione na pielęgnowaniu historii i pamięci o wydarzeniach z przeszłości bez obaw o bezpieczną przyszłość. Jakże inny jest charakter Dnia Niepodległości Ukrainy, który już po raz drugi obchodzony jest w stanie trwających działań wojennych, trudnych do oszacowania ofiar i zniszczeń kraju naszego sąsiada.

 Od wybuchu wojny to już drugi Dzień Niepodległości Ukrainy, który tysiące uchodźców obchodzi w Polsce, bo tu otrzymali bezpieczne schronienie, pracę, możliwość powrotu do normalności i codzienności. 

Wiele z działań wspierających uchodźców i ich rodziny było i nadal jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wśród nich polska Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, która razem z międzynarodowymi parterami, takim jak Unicef, Plan International czy Choose Love stworzyła ponad 70 placówek w całej Polsce, gdzie ukraińskie dzieci znajdują bezpieczne miejsce do nauki i zabawy.
 
 Miejsca te nazwane zostały Spynkami, gdyż słowo „spynka” po ukraińsku określa plecy bądź oparcie krzesła, a po polsku brzmi podobnie jak spinka czy spinacz, czyli przedmioty mające moc łączenia i porządkowania.

Spynki działają w oparciu o autorską formułę wypracowaną przez specjalistów Fundacji w dziedzinie wczesnej edukacji. Punkty opieki dla najmłodszych dzieci w wieku 1-3 lat oraz także placówki pełniące rolę przedszkoli dla dzieci w wieku 4-5 lat oferują kompleksowe zajęcia dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, wyżywienie oraz profesjonalne wsparcie psychologiczne. 

W ramach programu oferowane jest także wsparcie dla rodziców, a szczególnie kobiet – matek, które także są ofiarami wojny. Dzięki całodziennej opiece świadczonej w punktach opieki mogą one zadbać o swoje zdrowie, w tym psychiczne, podjąć pracę i zarazem odzyskać pewność siebie.

„Naszą misją jest przywracanie dzieciom szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Zapewniamy im przestrzeń do rozwoju przez zabawę i edukację. Szkolimy ukraińskie kobiety do pracy w charakterze opiekunek i edukatorek, zapewniamy im także wsparcie psychologiczne. Wiemy, że fundamentem naszej wspólnej przyszłości są dzieci, którym to my dorośli, stwarzamy warunki do stabilnego rozwoju pomimo przeciwności losu. W dniu Niepodległości Ukrainy nasza praca zyskuje dodatkowy kontekst – powrót do normalności i odbudowa kraju po wojnie staną się zapewne udziałem tych dzieci którym teraz staramy się w Spynkach zapewnić normalne dzieciństwo” – podkreśla Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci.

Intensywne programy szkoleniowe prowadzone przez Fundację kończą się przyznaniem kwalifikacji opiekunek w żłobku lub opiekunek dziennych. Tylko w sierpniu, pod kursie rozpoczętym na początku tego roku, aż 188 opiekunek odebrało zaświadczenia o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych.

O znaczeniu tych kursów i samych SPYNEK tak mówi Iryna, psycholog zatrudniona w Poznaniu: „To miejsce, w którym mogę się rozwijać. Dobre miejsce dla przyszłego pokolenia Ukraińców, które będzie budować Ukrainę w przyszłości, wzorując się na europejskich standardach. Spynka to dla mnie uczucie wsparcia dla każdej osoby”.
  
 Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego od 20 lat aktywnie działa na rzecz wsparcia i rozwoju edukacji najmłodszych dzieci. Eksperci Fundacji są autorami nowatorskich programów na rzecz wczesnej edukacji – Gdy nie ma przedszkola, Jakość od początku czy Dzieci mają wychodne oraz inicjatyw angażujących lokalne społeczności w tworzenie i organizowanie punktów dziennej opieki żłobkowej i przedszkolnej.

Fundacja Rozwoju Dzieci jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Step by Step (ISSA), sieci ECD (Early Childchood Development) dla Europy i Azji Środkowej więc programy szkoleniowe i rozwojowe, które prowadzi wynikają z praktycznych doświadczeń eksperckich i przyczyniają się do budowania zasobów, z których czerpią inne organizacje.

Więcej informacji: www.spynka.org oraz www.frd.org.pl

"
Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_Ukrainy

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” dla NGO

EKOKONKURS

   Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” Kon skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

"

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.

Zgłoszenia do konkursu

Formularz, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekopraktyki@klimat.gov.pl w następujący sposób:

uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza;
opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza;
wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres email: ekopraktyki@klimat.gov.pl.
Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word.

Wszystkie pliki do pobrania znajdują się na dole strony.

Nagrody
Pierwsze miejsce – 10 000 zł
Drugie miejsce – 7 000 zł
Trzecie miejsce – 4 000 zł
Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 000 zł.

E-book „Lokalne Ekopraktyki”
Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany e-book „Lokalne Ekopraktyki”, opisujący najlepsze zrealizowane inicjatywy. Zbiór ten, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych organizacji lokalnych oraz osób indywidualnych.

Harmonogram konkursu:
ogłoszenie konkursu – 7 sierpnia 2023 r.
ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 8 września 2023 r.
ogłoszenie wyników – do 2 października 2023 r.
Kontakt:
e-mail: ekopraktyki@klimat.gov.pl

tel. kom.: 536 220 954 (czynny w dni robocze w godz. 8-16)

"

Źródło info: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki

25.08.23r, godz. 14.00: Ciekawe spotkanie ciekawych ludzi - o współpracy i "skali współpracy NGO"!

Skala Współpracy

JUŻ WKRÓTCE!
CIEKAWE spotkanie dla FAJNYCH LUDZI Z NGO!
Nowatorskie spojrzenie na WSPÓŁPRACĘ - przez pryzmat GRY NA ŻYWO!
Zapraszamy na spotkanie przy kawie i herbacie:
piątek 25.08.23r o godz. 14.00, sala konferencyjna 105b Centrum NGO w Szczecinku, ul. AK 29.
Zapisy tel. 697755214.
Liczba miejsc ograniczona!
MKDM Michalscy
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku jako Ambasador projektu "Skala współpracy NGO" na zachodniopomorskie serdecznie zaprasza szczecineckie NGO - do współpracy!

  Główną ideą inspirującą twórców Skali Współpracy jest poszukiwanie optymalnego sposobu działania, dążącego do współpracy.
Przy wsparciu Projektodawcy - Fundacji Pracownia Nauki i Przygody doświadczyliśmy, jak bardzo wzrastamy dzięki otwartości na współpracę oraz gotowości do dzielenia się z innymi.
Według twórców modelu, grupy i jednostki funkcjonują pomiędzy trzema ogólnymi „stanami”: zmagania, unikania i współpracy.
  świat Zmagania – w którym dominuje opór, konflikt i przeciwstawianie się;
  świat Unikania – w którym unika się relacji, wykonywania działań i zaangażowania;
  świat Współpracy – prowadzący do płynnego działania, nastawionego na zaufanie i rozwój zespołu.
Stosując ten model w praktyce, można łatwo zorientować się, gdzie na Skali Współpracy grupa czy jednostka aktualnie się znajduje i jakie kroki warto podjąć, by pomóc jej członkom udoskonalić współpracę.
#SkalaWspółpracy
#NoweFIO
#ScaleOfCooperation

Źródło: informacja własna i ngo.skalawspolpracy.pl/

Jakie warunki muszą spełniać materiały promocyjne OPP finansowane z 1,5%

1,5%

   Jesteś OPP. Zbierasz 1,5%. Przygotowujesz materiały promocyjne np. ulotki, plakaty, spoty. Jeśli finansujesz lub współfinansujesz je z pieniędzy zebranych wcześniej z 1,5% - poinformuj o tym! To twój obowiązek!
"
 Organizacje pożytku publicznego zbierają środki z alokacji, wydają te środki i zabiegają o nie. Część OPP prowadzi kampanie procentowe właściwie przez cały rok - inne koncentrują się na sezonie rozliczeniowym (na początku roku) i być może właśnie rozpoczynają przygotowania do kolejnego okresu. Wszystkie jednak muszą prowadzić kampanie zgodnie z prawem. Przypominamy więc przepisy.
 
 W 2023 roku podatnicy wskazywali OPP, którym chcieli przekazać 1,5% swojego podatku. Był to pierwszy rok, kiedy mogliśmy korzystać z 1,5% zamiast z 1%. Okres rozliczeń podatkowych i kampanii procentowych zakończył się, a do organizacji pożytku publicznego zaczęły spływać środki z alokacji. Niedługo zaczną je wydawać, w tym na kolejne kampanie procentowe - kampanie w kolejnym okresie rozliczeń podatkowych. 

Wykorzystując środki z 1,5% do promocji, należy stosować się do zapisów ustawy o pożytku oraz specjalnego rozporządzenia. W skrócie chodzi o to, żeby na materiałach promocyjnych znalazła się odpowiednia informacja. Przez lata informacja ta właściwie się nie zmieniała - obecnie jej kształt będzie również bardzo podobny do tego, co na materiałach promocyjnych pisaliśmy dotychczas. Ale trzeba pamiętać o zmianie jednego na 1,5%!
 Obowiązkowa informacja o finansowaniu kampanii z 1,5%
Organizacja pożytku publicznego zbiera 1,5% od podatników. Aby zachęcić ich do przekazania środków akurat na nią, produkuje materiały promocyjne (zamawia ogłoszenie w prasie, wykupuje reklamę w internecie, drukuje ulotki itp.). Działania te oznaczają wydatki. OPP może je pokryć z różnych źródeł – np. ze składek (jeśli to stowarzyszenie) lub z projektu (jeśli pisząc projekt przewidziała takie wydatki). W tych przypadkach obowiązek z art. 27c. ust. 1 ustawy (cytowanego poniżej) organizacji pożytku nie dotyczy.

Jeśli jednak do sfinansowania opisanej tu promocji (w całości lub w części) organizacja wykorzysta środki, które otrzymała w ramach 1,5 procenta, to musi o tym poinformować. Informacja musi znaleźć się na wydrukowanej ulotce, być elementem ogłoszenia w gazecie, wyświetlić się w telewizyjnym spocie.
 art. 27c. ust. 1 ustawy o działalności pożytku

Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 Szczegóły w NOWYM rozporządzeniu Przewodniczącego KPP
Zacytowany wyżej zapis z ustawy o pożytku to nie wszystko. Żeby prawidłowo zastosować art. 27c, trzeba też wdrożyć szczegółowe zalecenia z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 UWAGA: stosujemy nowe rozporządzenie

OPP muszą stosować się do nowego rozporządzenia Przewodniczącego KPP. To rozporządzenie z 20 grudnia 2022 roku, którego przepisy, w zakresie dotyczącym oznaczenia materiałów promocyjnych, weszły w życie 1 maja 2023 r. 

zobacz: Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
(Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2756)
 Rozporządzenie zezwala stosować na materiałach promocyjnych dwie formułki:

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Sfinansowano/współfinansowano z 1,5% podatku
Druga, krótsza formułka, dozwolona jest w sytuacji, kiedy materiał promocyjny ma rozmiary uniemożliwiające zastosowanie pierwszej formułki.

Rozporządzenie opisuje też m.in. miejsce w materiale promocyjnym, gdzie powinna się znaleźć treść komunikatu, procent powierzchni, którą ma zajmować, sposób, w jaki ma zostać odczytana informacja, wysokość liter itp.
  
 Programy komputerowe do PIT z oznaczeniem dotyczącym 1,5%
Omawiany artykuł 27c ustawy o pożytku oraz wskazane rozporządzenie dotyczą również obowiązku właściwego oznaczania programów komputerowych wspomagających rozliczenia podatkowe i przekazywanie 1,5%. 

Programy do PIT-ów były wykorzystywane przez organizacje pożytku. Nie zawsze do końca uczciwie wobec podatnika i innych OPP. Organizacja bezpłatnie udostępniała program, który ułatwiał rozliczenie podatkowe. W programie "zaszyty" był jednak numer KRS jednej OPP i niemożliwa była jego zmiana. Procent szedł do rozpowszechniającej program organizacji, a korzystająca z programu osoba nie zawsze nawet zdawała sobie sprawę, że tak się dzieje. Innym wariantem były programy do rozliczeń, gdzie lista OPP do wyboru ograniczała się np. do dziesięciu.

Użycie takich programów, ani nawet umieszczanie w nich organizacji pożytku w opisany sposób, nie zostało zakazane. Wprowadzono jednak obowiązek podjęcia działań, dzięki którym podatnik będzie świadomy, że korzystając z programu ma OGRANICZONY wybór organizacji pożytku, bądź też, że wybór ten jest SWOBODNY. 

Zgodnie z art. 27c. ust. 2 ustawy o działalności pożytku każdy program musi więc zawierać odpowiednią informację o możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1,5% OPP albo o braku swobodnego wyboru i przekazania 1,5%. 

Obowiązek dotyczący programów komputerowych nakładany jest na wszystkich, którzy takie programy rozpowszechniają – niezależnie od tego, czy będzie to organizacja pozarządowa ze statusem pożytku zbierająca 1,5%, czy też inny podmiot (np. redakcja gazety, która dodaje do danego wydania program do PIT).

Podobnie jak w przypadku obowiązku informowania o wykorzystaniu środków z 1,5% do promocji, również w tym przypadku przepisy szczegółowe znajdują się w rozporządzeniu (tym samym).

"
Źródło: poradnik.ngo.pl

4 narzędzia sztucznej inteligencji, które pomogą w fundraisingu

Techsoup
   Organizacje non-profit coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję – do analizy danych, komunikacji z darczyńcami oraz tworzenia treści graficznych i tekstowych.

Jakie konkretne narzędzia sztucznej inteligencji pomogą w fundraisingu?

Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu.
 "
 Twórz kampanie email marketingowe z AI Email Generator od GetResponse
Nowy generator treści maili od GetResponseotwiera się w nowej karcie sprawi, że zaoszczędzisz czas przeznaczany na wymyślanie oraz tworzenie wiadomości o działaniach Twojej organizacji.

AI Email Generator, w oparciu o takie dane jak temat, odbiorca i charakter wiadomości, przygotuje maila, który poinformuje potencjalnych darczyńców o Twoich najnowszych inicjatywach. A może musisz przygotować maila powitalnego dla wolontariuszy? Wystarczy określić słowa kluczowe, a mail dosłownie napisze się sam!

Generator AI od GetResponse zaproponuje również idealną godzinę wysyłki wiadomości w oparciu o dane historyczne. Ale to nie wszystko! Narzędzie to sprzyja komfortowemu przeprowadzeniu testów A/B. Dzięki temu zwiększenie wskaźników konwersji okaże się o wiele prostsze!
 
 Zaangażuj darczyńców z pomocą chatbota
Chatboty to narzędzie sztucznej inteligencji, które pomoże w fundraisingu. Zalety botów tekstowych są niezliczone, ponieważ mogą m.in.:

*odpowiadać na pytania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
*prowadzić kilka rozmów w tym samym czasie
*udzielić wsparcia w procesie przekazania darowizny.

Chatboty mogą również szerzyć świadomość w wybranym przez Ciebie temacie. Znasz Walk With Yeshiotwiera się w nowej karcie? Zaimplementowany na Messengerze chatbot opowiadał o problemach Yeshi – młodej kobiety z Etiopii, która każdego dnia musi przejść wiele kilometrów po wodę. W trakcie dwuipółgodzinnej rozmowy Yeshi dzieliła się mapą oraz zdjęciami przebytej drogi, udostępniała dźwięk kroków oraz muzyki ze swojej wioski, a także przeprowadzała quiz. Za sprawą inicjatywy Lokai, przedsiębiorstwa współpracującego z licznymi organizacjami charytatywnymi, rozmówcy mogli lepiej zrozumieć trudy licznych Afrykanek związane z dostępnością do czystej wody.

Jak zatem widzisz, chatboty mają szerokie zastosowania – mogą posłużyć do storytellingu, odpowiedzieć na praktyczne pytania, ale również przeprowadzić przez proces dokonania darowizny. A jak wprowadzić chatbota do organizacji? Możesz skorzystać z dostępnych w Internecie narzędzi (np. Dialogflow, Pandorabots) bądź zatrudnić firmę, która się w tym specjalizuje.

Pozwól Microsoft Copilot wesprzeć Twoją pracę
W marcu 2023 roku Microsoftotwiera się w nowej karcie zapowiedział nową technologię – Microsoft Copilototwiera się w nowej karcie, która w oparciu o sztuczną inteligencję wspomaga obsługę Microsoft Office. Jak dokładnie to robi?

Microsoft Copilot:

*przygotuje artykuł na zadany temat w oparciu o notatki, które zapisano w innych dokumentach Microsoft Office
*wesprze Cię w pisaniu maili w Outlooku
*przeanalizuje dane i przygotowuje ich wizualizację w Excelu.
Choć Microsoft Copilot nie jest jeszcze dostępny dla wszystkich użytkowników, możesz skorzystać z innych generatorów treści opartych na AI, takich jak ChatGPTotwiera się w nowej karcie czy Rytrotwiera się w nowej karcie.

Pomogą Ci one wygenerować meta opisy, wpisy na media społecznościowe, artykuły blogowe oraz wiele innych tekstów.
 *Edycja zdjęć stała się prostsza za sprawą sztucznej inteligencji
*Sztuczna inteligencja pomoże Ci również w tworzeniu oraz edytowaniu grafik.

AI w Photoshopie przyciągnęło uwagę wielu osób za sprawą łatwości obsługi oraz szerokich możliwości. Dostępna w wersji beta funkcja Wypełnienie generatywne pozwoli dodać brakujący element, np. puszkę, do której wolontariusz zbiera darowizny. A jeżeli masz zdjęcie ze zbiórki funduszy i potrzebujesz wyciąć z niego przechodnia – AI w Adobe Photoshop zrobi to w kilka sekund.

Podobnie działa Canva i jej opcje Magic Edit oraz Magic Eraser, które umożliwią Ci dodanie lub usunięcie elementu z fotografii. Dzięki temu przygotowanie relacji zdjęciowej z organizowanego przez Ciebie wydarzenia albo grafik promocyjnych stanie się bardziej komfortowe.
 Czy to wszystkie narzędzia sztucznej inteligencji, które pomogą w fundraisingu? Oczywiście, że nie! Zachęcamy jednak, by zacząć od współpracy z tymi programami i przygotować się do zastosowania kolejnych.

 Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
"

Źródło: ngo.pl / TechSoup Polska

NIW-CRSO: Ogłoszenie o konkursie w ramach Priorytetu PROO 2b

NIW-CRSO

   Dyrektor NIW-CRSO zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w edycji 2023-2025 konkursu w ramach Priorytetu PROO 2b: Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, edycja 2023-2025.

Nabór wniosków będzie trwał w okresie od dnia 16.08.2023, godz. 14.00 do wyczerpania środków zaplanowanych na realizację Priorytetu (nie później niż do 30.06.2025).

"

Przedmiotem Konkursu jest dofinansowanie początkowego kapitału żelaznego organizacji pozarządowych. Wnioskodawcy przedstawią we wnioskach szczegółowy plan działań mających na celu zebranie środków przeznaczonych na utworzenie początkowego kapitału żelaznego. Po zebraniu wskazanej kwoty przez Wnioskodawcę, NIW-CRSO udzieli dofinansowania do kapitału żelaznego w kwocie równej zebranej przez organizację (nie mniej niż 200.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł).

Nabór wniosków będzie trwał w okresie od dnia 16.08.2023, godz. 14.00 do wyczerpania środków zaplanowanych na realizację Priorytetu (nie później niż do 30.06.2025).

Szczegółowe informacje znajdują się w:

*Regulaminie konkursu PROO PROO 2b: Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych, edycja 2023-2025
*Zakładce PROO 2b 2023.

Szczegółowe pytania na temat konkursu można kierować e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl
"

Źródło info:  niw.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-priorytetu-proo-2b/

21.08-28.08.23r Zbiórka "gabarytów" i całoroczny SZCZECINECKI TELEFON POMOCY WZAJEMNEJ: 697 755 214


www.szczecinek.pl/sites/default/files/field/image/mapka_sierpien_2023.jpg

    Na stronie UM Szczecinek  pojawiła się informacja o kolejnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych.

   My natomiast - jak zwykle - przypominamy, że mieszkańcy Szczecinka i okolic, posiadający sprzęt rehabilitacyjny, RTV, AGD, czy meble w dobrym stanie, sprawne - zamiast wyrzucać na śmieci - mogą przekazać osobom potrzebującym za pośrednictwem "szczecineckiego telefonu miłosierdzia": 697 755 214, prowadzonego przez fundację "Miłosierdzie i Wiedza" ze Szczecinka.

       Szczecinecki Telefon Miłosierdzia 697 755 214 naszej Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku czynny jest cały rok (w godz. 13.00-19.00, od poniedziałku do piątku)!
Mieszkańców Szczecinka i okolic - posiadających sprawny sprzęt AGD, RTV, rehabilitacyjny lub meble i chcących się go pozbyć nieodpłatnie - zachęcamy do kontaktu z Fundacją w wyżej podanych godzinach.
Meble, czy inny sprawny sprzęt wystawiacie Państwo na zewnątrz lun wydajecie bezpośrednio z mieszkania - po uzgodnieniu z osobami, które się ze Szczodrymi Darczyńcami zdzwonią.
Potrzebujący własnym sumptem organizują sobie transport, przyjeżdżają, wystawiony w odpowiednim czasie sprzęt odbierają.
I już. Gotowe!
Pomagamy zdalnie!
Pozdrawiamy serdecznie!
Zarząd Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
"

W dniach: 21-28.08.2023r odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych (sprzęt AGD, RTV, meble oraz inne elementy wyposażenia mieszkań). Zbiórka prowadzona będzie wg. ustalonego harmonogramu oraz podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00-15.00.

W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców Szczecinka o wystawienie zbędnego sprzętu i wyposażenia mieszkań przy pojemnikach na odpady komunalne, a właścicieli domków – przy ogrodzeniu posesji w dniu poprzedzającym zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

"  
Przypominamy jednocześnie, że informacje o sprawnym sprzęcie AGD, RTV, meblach, czy sprzęcie rehabilitacyjnym, można przekazywać przez cały rok do Fundacji “Miłosierdzie i Wiedza” w Szczecinku -  

tel.: 697 755 214 

lub info na facebook-u:
www.facebook.com/fundacjamilosierdzieiwiedza 
 
Informacja własna i www.szczecinek.pl/

Korzystne zmiany dla NGO w CIT. Projekt na razie!


     Na razie PROPOZYCJA.
Ale im mniej papierów i sprawozdań, formularzy, etc. - dla nas Społeczników TYM LEPIEJ!

"

Projekt zmian w opodatkowaniu organizacji pozarządowych utknął w Sejmie. Nie nadano mu jeszcze numeru druku. Czy posłowie zdążą pochylić się nad propozycjami wypracowanymi w OFOP przez Zespół Proste prawo dla NGO? Przypominamy na czym polegały te propozycje i jaki problem rozwiązywały.
  
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest projektem poselskim. Został wniesiony do Sejmu 20 kwietnia 2023 roku. Projekt został skierowany do opiniowania. W chwili pisania tego materiału projektowi nie nadano jeszcze numeru druki i nie skierowano go do pierwszego czytania.
 
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst z uzasadnieniem na stronach sejmowychotwiera się w nowej karcie
 Projekt jest krótki i prezentujemy go poniżej w całości.

Ustawa z dnia … 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [projekt]
Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640, 2745, z 2023 r. poz. 185, 326, 412) w art. 17 pkt 39 otrzymuje brzmienie: „39) dochody organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na podstawie odrębnych przepisów - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
 Jaki problem rozwiązują zaproponowane przepisy
 
 Konstrukcja systemu opodatkowania organizacji pozarządowych podatkiem CIT jest w niektórych miejscach anachroniczna, niejasna, a czasem także niesprawiedliwa.

Szczególnie, że istnieje cały szereg podmiotów o podobnym charakterze, które korzystają z całkowitego zwolnienia z opodatkowania swoich dochodów, póki wydają go na cele statutowe. Z takiego przywileju korzystają np. związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby rolnicze czy partie polityczne. Nie jest więc do końca jasne dlaczego zwolnienie dla organizacji pozarządowej, realizującej swoje cele statutowe, jest znacznie węższe i obwarowane dodatkowymi warunkami.

 
Już dziś NGO-sy powszechnie korzystają ze zwolnień podatkowych. "Wiek" tych zwolnień działa i na korzyść i na niekorzyść organizacji. Organizacje wiedzą z jakich zwolnień korzystać, a administracja skarbowa rutynowo reaguje na znane sobie od lat regulacje. Ale nie daje to dobrych gwarancji, że zawsze wszystko zadziała jak trzeba. Istnieje uzasadniona obawa, że prawomocność zwolnienia będzie podważana, ponieważ zapisany w nim zakres nie opisuje w pełni spektrum działań, które prowadzą organizacje wykorzystujące to zwolnienie. W środowisku NGO-sów potencjalne zagrożenie sygnalizowane jest od dawna (zob. CIT w NGO. Czy siedzimy na minie? publicystyka.ngo.pl, 2017 r.). 

Zwolnienie proponowane przez posłów (wypracowane w OFOP w ramach Zespołu Proste prawo dla NGO) daje znacznie większą pewność oraz dostosowuje przepisy do zmienionej rzeczywistości.
 zobacz też: Podatek dochodowy od osób prawnych. Bezpieczniejsze zwolnienie dla NGO w projekcie poselskim
 Co wydarzyło się z projektem
Projekt trafił do Sejmu 20 kwietnia 2023 roku i został rozesłany do opiniowania i konsultacji. Standardowy czas na zbieranie opinii w takich sytuacjach to miesiąc. Nawet zakładając, że okres ten został przedłużony, zbieranie zakończyło się prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca. Od tego momentu projekt czeka na swoją kolej. Na pewno nie jest w tej chwili wstrzymywany tym, że Kancelaria Sejmu wciąż zbiera opinie o projekcie.

Minęło już więc co najmniej kilka tygodni, podczas których można było rozpocząć prace nad projektem. Ale nadal nie nadano mu numeru druku i nie skierowano do pierwszego czytania (stan na 2 sierpnia 2023). Czy to oznacza, że projekt spisano na straty? Że znalazł się w tzw. sejmowej zamrażarce? 

Obecna kadencja Sejmu kończy się. Posłowie spotykają się jeszcze na posiedzeniach w sierpniu, wrześniu i październiku (z tym, że na razie oficjalnie podano datę wyłącznie posiedzenia sierpniowego). Końcówka kadencji to zawsze gorący czas. Czy posłowie poświęcą go również organizacjom i zajmą się oczekiwanym przez nie projektem? 

Będziemy nadal śledzić losy projektu i na bieżąco informować o postępie prac lub ich braku.
"
Źródło: inf. własna i poradnik.ngo.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.