Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

centrumprawo170

   Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku zaprasza do uczestniczenia w konsultacjach projektu Programu współpracy Szczecinek - Org. Pozarządowe.

Poniżej zamieszczamy uwagi do projektu Programu Klastra NGO - do zaadoptowania/powielenia na Wasze potrzeby!

 

"

 

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

 

Konsultacje zaplanowane zostały na 5 - 13 grudnia 2018 r. Osobą odpowiedzialną za ich przeprowadzenie jest pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Beata Kowal (tel. 94 37 141 53, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

 

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu:
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,
- drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.

"

Nasze propozycje do Programu:

 

"

Formularz konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”.

L.p.

Uwagi do projektu Programu

Uzasadnienie

Obecny zapis Programu
(strona, punkt, podpunkt)

Proponowane brzmienie zapisu

1

Rozdział V Formy współpracy:

1.Pozafinansowe formy współpracy…

5) wynajmu organizacjom lokali użytkowych na działalność statutową oraz na realizację zadań publicznych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania…

2) wspierania…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

3. Ochrona i promocja zdrowia:

1)działania profilaktyczne …

 

 

 

 

 

 

12. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez:

1) zorganizowanie Dnia Pozarządowca,

2) …

Rozdział V Formy współpracy:

1.Pozafinansowe formy współpracy…

5) nieodpłatnego użyczania organizacjom lokali użytkowych na działalność statutową oraz na realizację zadań publicznych,

(ewentualnie:

wynajmu za symboliczną odpłatnością – t.j. za symboliczną „złotówkę” -

organizacjom lokali użytkowych na działalność statutową oraz na realizację zadań publicznych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania…

2) wspierania…

3) utworzenia w budżecie Miasta Szczecinek tzw. „funduszu pożyczkowego” (np. w wysokości 50 tysięcy rocznie), z którego podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogłyby uzyskiwać nieoprocentowane pożyczki (np. na :

- zatrudnianie osób bezrobotnych (na potrzeby umów z PUP- bo uzyskujemy z pewnym opóźnieniem refundacje z PUP na roboty publiczne, prace interwencyjne,…, a opłaty należy dokonywać na ustawami oznaczony czas) lub

- osób niepełnosprawnych (na potrzeby umów z PFRON – dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych), czy

- na potrzeby zapewnienia „płynności finansowej” w/w podmiotów, które uzyskały dotacje w trybie konkursowym ze środków spoza budżetu miasta (np. POKL, FIO, konkursy ministerialne, czy ogólnokrajowych NGOs),

a które z przyczyn od siebie niezależnych postawione zostały w   trudnej sytuacji finansowej – np. w przypadku opóźnienia w otrzymaniu kolejnej transzy dotacji,…),…

 

 

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

3. Ochrona i promocja zdrowia:

1) działania profilaktyczne…

2) prowadzenie szczepień przeciw grypie dla osób starszych i z grup szczególnego ryzyka

 

 

12. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez:

1) zorganizowanie Dnia Pozarządowca – przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi

2) …

Ad. Rozdział V Pkt 1 podpunkt 5)

Czym motywujemy zastąpienie proponowanego zapisu – nowym?

Naszym zdaniem warto zaakcentować duży wkład społecznej, nieodpłatnej działalności lokalnych organizacji w życie Szczecinka – co skutkuje zmniejszeniem napięć i poziomu frustracji coraz bardziej ubożejącego społeczeństwa. Dobrze by było więc, żeby organizacje aktywnie działające na rzecz lokalnego środowiska nie musiały dodatkowo martwić się o pozyskiwanie środków na utrzymanie swoich siedzib (a więc utrzymanie nowego Centrum NGO z budżetu Miasta) lub przynajmniej wysokość opłat była określona na rozsądnym, niezmiennym poziomie – najchętniej za przysłowiową „złotówkę”.

 

Ad. Rozdz. V Pkt.2 podpunkt 3)

w/w podmioty uzyskują zwykle refundacje z PUP na roboty publiczne, prace interwencyjne, czy dofinansowania z PFRON z pewnym – większym, czy mniejszym - opóźnieniem, a opłat należy dokonywać na ustawami oznaczony czas.

Z kolei obok tego wymienione podmioty, które wygrały konkursy ofert , często z przyczyn od siebie niezależnych, postawione zostają w trudnej sytuacji finansowej – np. w przypadku opóźnienia w otrzymaniu kolejnej transzy dotacji,…, a opłat – jak wyżej - należy dokonywać na ustawami oznaczony czas. Pozwoliłoby to nam na spokojne realizowanie zadań statutowych, bo mielibyśmy rzeczywiste wsparcie zaprzyjaźnionej Instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.  VI 3.2)

Osoby starsze, czy niepełnosprawne - nasi członkowie, wolontariusze, czy beneficjenci – zgłaszały nam takie uwagi.

 

 

 

 

 

Ad. VI 12. 1)

Współpracy z NGO: Dziękujemy za duże wsparcie UM-SAPiK poprzez wsparcie techniczne organizowanego przez szczecineckie NGO Dnia Pozarządowca, jednak mile widziane by było większe wsparcie promocyjne - czy może nawet finansowe („małe granty”?) - przy nagłaśnianiu naszej wspólnej Imprezy na stronach UM Szczecinek, „Miasto z Wizją”, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIA O PROGRAMIE Z UZASADNIENIEM:

W znakomitej części Program jest dobrze opracowany.

Pięknie dziękujemy za uwzględnienie naszych potrzeb dotyczących wsparcia lokalnych NGO przez samorząd szczecinecki w formie przewidzenia zapewnienia środków w budżecie Miasta dla nas w formie wkładu własnego przy aplikowaniu przez nas o środki w ramach ogólnokrajowych konkursów ofert (np. FIO, Fundacji im . Batorego, ministerialnych, itp. po POKL). Co też polecamy życzliwej pamięci na przyszłość (jego wykorzystanie jednak uzależnione jest powodzeniem szczecineckich NGO w konkursach ofert zewnętrznych grantodawców).

Informacje dotyczące organizacji wnoszącej uwagi

  1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego

              Siedziba:

              ul. W. Bartoszewskiego 12/12, 78-400 Szczecinek

 

 

Zapraszamy do skorzystania z efektów naszej pracy i Pozdrawiamy serdecznie,


Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych w Szczecinku
i Zarząd K
lastra NGO Powiatu Szczecineckiego  w Szczecinku

 

 

Źródło, dokumenty i więcej informacji: www.szczecinek.pl 

 

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|