Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

SPOTKANIE ZAłOżYCIELSKIE RADY PROGRAMOWEJ ORG. POZARZąDOWYCH
8 listopada 2007 roku odbyło się posiedzenie grupy inicjatywnej przedstawicieli szczecineckich organizacji pozarządowych, którzy postanowili utworzyć Radę Programową Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, że istnieje potrzeba powołania do życia takiej Rady.
Chcieliśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu 22 listopada o godzinie 16.00 (ponownie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczecinku) rozpocznie się zebranie założycielskie Rady Programowej Organizacji Pozarządowych.
Poniżej przedstawiamy w zarysie formę, cele i zadania funkcjonowania Rady, jakie do tej pory ustaliliśmy (szczegóły dopracujemy w trakcie wspólnej pracy).

1. Rada Programowa:
a) powołana do działania ma być przez te szczecineckie organizacje pozarządowe, które na drodze uchwały swoich zarządów podejmą decyzję o współtworzeniu i uczestnictwie w działaniach Rady Programowej;
b) ma być otwartym Forum szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) ma być organem koordynacyjno – doradczym szczecineckich organizacji pozarządowych;
d) nie ma posiadać osobowości prawnej, w związku z czym nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań;
e) ma się zbierać się co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W skład Rady Programowej mają wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Szczecinka. Osoba upoważniona nie musi być członkiem władz organizacji. Każda organizacja może upoważnić do działania w Radzie Programowej tylko jednego swojego przedstawiciela. Ma się to odbyć na drodze podjęcia uchwały władz danej organizacji. Udział w pracach Rady Programowej ma mieć charakter społeczny – nieodpłatny.

3. Do celów Rady Programowej mają należeć :
a) zgłaszanie postulatów i propozycji do strategii miasta Szczecinek;
b) tworzenie płaszczyzny współpracy szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) tworzenie partnerstw i porozumień na rzecz rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Szczecinka;
d) wzmocnienie instytucjonalne szczecineckich organizacji;
e) popularyzacja idei społecznikostwa i wolontariatu.

4. Prezydium Rady Programowej ma być organem koordynacyjnym i doradczym oraz reprezentującym Radę na zewnątrz.
5. W skład Prezydium Rady mają wchodzić w sposób demokratyczny wybrani przedstawiciele Rady Programowej (na spotkaniu 22 listopada mamy ustalić sposób wyboru członków Prezydium oraz dokonać wyboru tychże).
6. Kadencja Prezydium Rady ma trwać 3 lata.
7. Prezydium ma się zbierać nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
8. Udział w pracach Prezydium Rady ma być nieodpłatny.
9. Do zadań Prezydium Rady ma należeć:
a) integracja III sektora;
b) zbieranie i upowszechnianie informacji o działalności szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) opiniowanie miejskich strategii i programów dotyczących organizacji pozarządowych;

Wydelegowanych przedstawicieli w drodze uchwały władz poszczególnych szczecineckich organizacji serdecznie zapraszamy na posiedzenie założycielskie Rady, które ma się odbyć właśnie 22 listopada.

Prosimy jednocześnie o dostarczenie egzemplarza uchwały (projekt takiej uchwały znajduje się poniżej ) władz Państwa organizacji do Pani Beaty Kowal (Urząd Miasta – pokój 31) do dnia 21 listopada lub bezpośrednio na samo spotkanie.

Do uchwały prosimy dołączyć kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ewentualnie innego rejestru, w którym zapisana jest Państwa organizacja.

Mariusz Michalski, Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" (tel. 0 697 755 214)

PS. W/W Uchwałę o poniższej treści podpisało ponad 30 organizacji:

 

UCHWAŁA NR……………
z dnia……………………..


Zarządu …………………………………………………………………………………………
(nazwa organizacji)
w sprawie przystąpienia do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” szczecineckich organizacji pozarządowych i upoważnienia przedstawiciela Organizacji do jej reprezentowania w w/w Radzie Programowej.


Zarząd ………………………………………………………………………..…… postanawia:
(nazwa organizacji)
1. przystąpić do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” szczecineckich organizacji pozarządowych;
2. upoważnić p. …………………………………………………………. do reprezentowania Organizacji w pracach przy współtworzeniu „Rady Programowej”, o której mowa w pkt.1 oraz do reprezentowania Organizacji w powołanej „Radzie Programowej”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…………………………
pieczęć organizacji podpisy osób uprawnionych

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
W środę 12 lutego 2020 roku zmarł Lech Szuba 13 luty 2020 Super User 4
20.01.2020r: kolejne doroczne Świąteczno-Noworoczne spotkanie szczecineckich NGOs i JST. 22 styczeń 2020 Mariusz Michalski 7
Wtorek 14 stycznia 2020r Burmistrz Daniel Rak dokonał oficjalnego otwarcia nowego Centrum Org. Pozarządowych w Szczecinku 17 styczeń 2020 Super User 12
09.01.2020r Spotkanie starosty Krzysztofa Lisa ze szczecineckimi pozarządowcami. 15 styczeń 2020 Super User 10
Rekrutacja do RMWZ - Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego 2020 r. 10 styczeń 2020 Super User 16
Boże Narodzenie 2019 roku 22 grudzień 2019 Super User 18
16.12.2019r: spotkanie robocze NGOs na temat współorganizowania Świątecznego Spotkania szczecineckich NGO z przedstawicielami JST naszego powiatu i posłami 14 grudzień 2019 Mariusz Michalski 17
28.11-12.12.19r: Wybieramy w Programie "Społecznik" 1 z zdań powiatowych i max 3 z zadań regionalnych 29 listopad 2019 Super User 18
W poniedziałek 11.11.2019r w samo południe śpiewamy razem hymn Polski 08 listopad 2019 Super User 22
W sobotę 02.11.2019r po ciężkiej chorobie zmarła Małgorzata Libront 05 listopad 2019 Super User 24
25.10-15.11.19r: Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" 02 listopad 2019 Super User 15
1 listopada 2019r: R.I.P. naszym Bliskim 01 listopad 2019 Super User 29
Kolejne spotkanie pozarządowców w Centrum NGO w Szczecinku 19 październik 2019 Super User 37
Efekty "burzy mózgów" na spotkaniu pozarządowców 14.10.2019r w Centrum NGO w Szczecinku. 14 październik 2019 Super User 48
W poniedziałek 14.10.2019r odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Rady NGOs w Szczecinku: omówimy założenia Programu Współpracy Miasta Szczecinek z NGOs, przyszłości Centrum NGO na ul. AK i kilka innych ważnych spraw 10 październik 2019 Super User 50
Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 - Priorytety 2, 3 i 4 03 październik 2019 Super User 36
Konsultacje projektu rozporządzenia PKdsPP zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 03 październik 2019 Super User 50
W środę 02.10.19r po długiej chorobie zmarła Barbara Szysz 02 październik 2019 Super User 47
Legendarny Opozycjonista i Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki nie żyje! 30 wrzesień 2019 Super User 44
03-06.09.19r: PCPR zaprasza na XVI Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja 24 sierpień 2019 Mariusz Michalski 69
15.08.2019r, od. godz. 9.30: obchody Święta Wojska Polskiego i 99 Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz III Patriotyczny Piknik Rodzinny 13 sierpień 2019 Super User 63
Badania rezonansem magnetycznym i w Szczecinku wreszcie za darmo! 06 sierpień 2019 Super User 75
Wyniki głosowania na projekty dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego Szczecinka 06 sierpień 2019 Super User 92
Cykl warsztatów dot. RODO dla szczecineckich i czaplineckich NGO 01 sierpień 2019 Super User 90
75. rocznica Powstania Warszawskiego 28 lipiec 2019 Super User 79

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|