Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

SPOTKANIE ZAłOżYCIELSKIE RADY PROGRAMOWEJ ORG. POZARZąDOWYCH
8 listopada 2007 roku odbyło się posiedzenie grupy inicjatywnej przedstawicieli szczecineckich organizacji pozarządowych, którzy postanowili utworzyć Radę Programową Organizacji Pozarządowych w Szczecinku.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, że istnieje potrzeba powołania do życia takiej Rady.
Chcieliśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu 22 listopada o godzinie 16.00 (ponownie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczecinku) rozpocznie się zebranie założycielskie Rady Programowej Organizacji Pozarządowych.
Poniżej przedstawiamy w zarysie formę, cele i zadania funkcjonowania Rady, jakie do tej pory ustaliliśmy (szczegóły dopracujemy w trakcie wspólnej pracy).

1. Rada Programowa:
a) powołana do działania ma być przez te szczecineckie organizacje pozarządowe, które na drodze uchwały swoich zarządów podejmą decyzję o współtworzeniu i uczestnictwie w działaniach Rady Programowej;
b) ma być otwartym Forum szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) ma być organem koordynacyjno – doradczym szczecineckich organizacji pozarządowych;
d) nie ma posiadać osobowości prawnej, w związku z czym nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań;
e) ma się zbierać się co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W skład Rady Programowej mają wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Szczecinka. Osoba upoważniona nie musi być członkiem władz organizacji. Każda organizacja może upoważnić do działania w Radzie Programowej tylko jednego swojego przedstawiciela. Ma się to odbyć na drodze podjęcia uchwały władz danej organizacji. Udział w pracach Rady Programowej ma mieć charakter społeczny – nieodpłatny.

3. Do celów Rady Programowej mają należeć :
a) zgłaszanie postulatów i propozycji do strategii miasta Szczecinek;
b) tworzenie płaszczyzny współpracy szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) tworzenie partnerstw i porozumień na rzecz rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Szczecinka;
d) wzmocnienie instytucjonalne szczecineckich organizacji;
e) popularyzacja idei społecznikostwa i wolontariatu.

4. Prezydium Rady Programowej ma być organem koordynacyjnym i doradczym oraz reprezentującym Radę na zewnątrz.
5. W skład Prezydium Rady mają wchodzić w sposób demokratyczny wybrani przedstawiciele Rady Programowej (na spotkaniu 22 listopada mamy ustalić sposób wyboru członków Prezydium oraz dokonać wyboru tychże).
6. Kadencja Prezydium Rady ma trwać 3 lata.
7. Prezydium ma się zbierać nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
8. Udział w pracach Prezydium Rady ma być nieodpłatny.
9. Do zadań Prezydium Rady ma należeć:
a) integracja III sektora;
b) zbieranie i upowszechnianie informacji o działalności szczecineckich organizacji pozarządowych;
c) opiniowanie miejskich strategii i programów dotyczących organizacji pozarządowych;

Wydelegowanych przedstawicieli w drodze uchwały władz poszczególnych szczecineckich organizacji serdecznie zapraszamy na posiedzenie założycielskie Rady, które ma się odbyć właśnie 22 listopada.

Prosimy jednocześnie o dostarczenie egzemplarza uchwały (projekt takiej uchwały znajduje się poniżej ) władz Państwa organizacji do Pani Beaty Kowal (Urząd Miasta – pokój 31) do dnia 21 listopada lub bezpośrednio na samo spotkanie.

Do uchwały prosimy dołączyć kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ewentualnie innego rejestru, w którym zapisana jest Państwa organizacja.

Mariusz Michalski, Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" (tel. 0 697 755 214)

PS. W/W Uchwałę o poniższej treści podpisało ponad 30 organizacji:

 

UCHWAŁA NR……………
z dnia……………………..


Zarządu …………………………………………………………………………………………
(nazwa organizacji)
w sprawie przystąpienia do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” szczecineckich organizacji pozarządowych i upoważnienia przedstawiciela Organizacji do jej reprezentowania w w/w Radzie Programowej.


Zarząd ………………………………………………………………………..…… postanawia:
(nazwa organizacji)
1. przystąpić do współtworzenia i powołania „Rady Programowej” szczecineckich organizacji pozarządowych;
2. upoważnić p. …………………………………………………………. do reprezentowania Organizacji w pracach przy współtworzeniu „Rady Programowej”, o której mowa w pkt.1 oraz do reprezentowania Organizacji w powołanej „Radzie Programowej”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…………………………
pieczęć organizacji podpisy osób uprawnionych

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Kolejne środki na walkę z bezrobociem trafiły do powiatu szczecineckiego 07 sierpień 2020 Super User 0
Niedzielna aukcja charytatywna na rzecz 3-letniej Mai z sukcesem! 04 sierpień 2020 Super User 5
02.08.2020r roku, od godz. 13.00: Piknik Charytatywny "Razem dla Mai" 01 sierpień 2020 Super User 6
1 sierpnia 2020r. 76 Rocznica Powstania Warszawskiego 01 sierpień 2020 Super User 7
1 sierpnia! Odpowiedzialność, prawość, braterstwo – bezcenne cechy, dzięki którym tworzymy wspólnotę 1 sierpnia o godz. 17.00 w stolicy i innych miastach Polski rozlegną się syreny – zatrzymajmy się wtedy na chwilę i w skupieniu podziękujmy! 31 lipiec 2020 Super User 5
NIW informuje: są wyniki konkursu ofert w priorytetach PROO 1a 29 lipiec 2020 Super User 6
Kancelaria Premiera ostrzega: Uwaga! na oszustów! 27 lipiec 2020 Super User 11
Zaproszenie na darmowe szkolenie m.in. dla społecznych dziennikarzy, blogerów . 21 lipiec 2020 Super User 14
Odeszła śp. Maria Pietras 20 lipiec 2020 Super User 14
Instytut Pileckiego zaprasza do konkursu! 16 lipiec 2020 Super User 19
Instytucje i NGO w pow. szczecineckim wspierające m.in. ofiary przemocy w rodzinie 15 lipiec 2020 Super User 18
11lipca - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Kresowian 11 lipiec 2020 Super User 33
NGO a obowiązek zgłoszenia się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 08 lipiec 2020 Super User 21
Tarcza antykryzysowa – PUP informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dla NGO na pożyczki do 5 tys. zł. 06 lipiec 2020 Super User 20
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku przekazuje ważne wskazówki na okres letni! 03 lipiec 2020 Super User 18
Działania NGO-sów w czasie epidemii. Wyjaśnienia Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego 03 lipiec 2020 Super User 17
Co organizacje pozarządowe zyskały dzięki Tarczy Antykryzysowej? – AKTUALIZACJA 26 czerwiec 2020 Super User 18
NIW informuje: są wyniki konkursów ofert w priorytetach PROO 3 i 4 22 czerwiec 2020 Super User 20
14.06.2020r - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. 14 czerwiec 2020 Super User 20
Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja - rejestracja on-line! 30 maj 2020 Super User 29
30-lecie Samorządowców w Polsce 27 maj 2020 Super User 28
Tarcza antykryzysowa – PUP informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i pochodnych dla organizacji pozarządowych, etc. 12 maj 2020 Super User 30
Wszystkiego Najlepszego Służbie Zdrowia! 12 maj 2020 Super User 36
Projekt "Mniej zależni" MOPS-u dla niepełnosprawnych i ich opiekunów 08 maj 2020 Super User 43
8 maja 2020r - 75 rocznica końca II wojny światowej 08 maj 2020 Super User 31

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|