Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

 UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmiana formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Szczecineckiego do 31 maja 2020 r. obowiązuje nadal - do 31 lipca 2020r!

W ramach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Informacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się pod linkiem.

W związku z powyższym zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Szczecinecki zdecydował o prowadzeniu porad prawnych za pośrednictwem telefonów i poczty e-mail. Porady bezpośrednie we wszystkich punktach na terenie Powiatu Szczecineckiego zostają zawieszone do odwołania. Po odwołaniu zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, bezpośrednie porady prawne zostaną przywrócone w dotychczasowych punktach.

Powyższy sposób udzielania porad obowiązuje do 31 lipca 2020 r. Przewidywany termin przywrócenia bezpośrednich porad prawnych to 3 sierpnia 2020 r.

"

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji jest Starosta Szczecinecki z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem znajdują się w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Starosta Szczecinecki informuje, że z dniem 2 stycznia 2020 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji działających na terenie powiatu szczecineckiego tj. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Biały Bór przy ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór;
 • w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo;
 • w Urzędzie Gminy w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca;
 • w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice

REJESTRACJA

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 94 372 92 25 od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 07:00 do 15:00, a w czawartki od 08:00 do 16:00  ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, czy nieodpłatnej mediacji).

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem 94 372 92 25,
 2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek,
 3. przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. osobiście lub przez osobę upoważnioną.


Nieodpłatna pomoc  prawna oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i mediacji.

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl


Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacje w 2020 r.

Kto może skorzystać.
Z nieodpłatnych porad prawnych i mediacji, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub nieodpłatną mediację,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

- pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku,

- pomocą prawną związaną z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.  

Wykaz miejsc, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna: 

Starostwo Powiatowe w Szczecinku 
ul. Warcisława IV 16 
78-400 Szczecinek 
pok. nr 001 (parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

 • - poniedziałki, w godzinach 09:30-12:30,
 • - wtorki, w godzinach 09:00-13:00,
 • - środy, w godzinach 10:30 - 14:30,
 • - czwartki, w godzinach 12:00-16:00,
 • - piątki, w godzinach 09:00-13:00.


Gmina Biały Bór 
Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze 
ul. Słupska 10 
78-425 Biały Bór 
pok. nr 16 (parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

 • - poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00,
 • - czwartki, w godzinach 08:00-12:00


Gmina Borne Sulinowo 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo 
(parter)

Interesanci przyjmowani są w:

 • - wtorki, w godzinach 08:00-12:00,
 • - środy, w godzinach 08:00-12:00,
 • - piątki, w godzinach 09:00-13:00.


Gmina Grzmiąca 
Urząd Gminy w Grzmiącej 
ul. 1 Maja 7 
78-450 Grzmiąca 
(parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

 • - poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00,
 • - wtorki, w godzinach 13:00-17:00.


Gmina Barwice 
Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Wojska Polskiego 15
78-460 Barwice 

pok. nr 1

Interesanci przyjmowani są w:

 • - środy, w godzinach 15:00-19:00,
 • - czwartki, w godzinach 15:00-19:00,
 • - piątki, w godzinach 14:00-18:00.
 
 
UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmiana formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Szczecineckiego do 31 maja 2020 r.

W ramach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Informacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się pod linkiem.

 

W związku z powyższym zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Szczecinecki zdecydował o prowadzeniu porad prawnych za pośrednictwem telefonów i poczty e-mail. Porady bezpośrednie we wszystkich punktach na terenie Powiatu Szczecineckiego zostają zawieszone do odwołania. Po odwołaniu zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, bezpośrednie porady prawne zostaną przywrócone w dotychczasowych punktach.

Powyższy sposób udzielania porad obowiązuje do 31 lipca 2020 r. Przewidywany termin przywrócenia bezpośrednich porad prawnych to 3 sierpnia 2020 r.

Osoby chcące umówić się na udzielenie porady w sposób zdalny powinny:

• przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w tytule e-maila napisać: „nieodpłatne porady prawne”);

• albo zadzwonić pod numer telefonu tel. 94 37 292 25.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w okresie trwania stanu epidemii nie jest wymagane składanie oświadczeń przez beneficjentów pomocy:

- stosownie do treści art. 4 ust. 1 i w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 ustawy z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób;

- w myśl art. 4 ust. 2 ustawy wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli chodzi o objętych zakresem pomocy przedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób – mają one dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się w formie pisemnej osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

- zgodnie jednak z art. 28a ustawy (obowiązuje z mocą od 13 marca 2020 r.) w czasie epidemii, a także stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego, w razie wykonywania zadań wynikających z ustawy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, nie jest wymagane złożenie oświadczeń.

Porady prawne udzielane za pośrednictwem telefonu i e-mail będą odbywały się w godzinach przypisanych dla poszczególnych punktów oraz adwokatów i radców prawnych. Z porad mogą skorzystać osoby, które uprzednio przesłały zgłoszenie na wspomniany adres e-mail lub umówiły się telefonicznie  oraz otrzymały odpowiednio mailowe lub telefoniczne potwierdzenie godziny i terminu kontaktu z prawnikiem.

Punkty

 

Dni i godziny dyżurów

Osoba świadcząca usługę

 

Punkt

 

Nr 1

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

poniedziałki

w godz. od 830 do 1230

wtorki

w godz. od 900 do 1300

środy

w godz. od 1030 do 1430

czwartki

w godz. od 1200 do 1600

piątki

w godz. od  900 do 1300

adw. M. Radej

adw. M. Radej

adw. K. Cembała

adw. M. Radej

adw. M. Radej

Punkt

 

Nr 2

Gmina Biały Bór

poniedziałki

w godz. od 1300 do 1700

czwartki

w godz. od 0800 do 1200

adw. Ł. Gołubiński

adw. R. Mietlicki

Gmina Borne Sulinowo

wtorek

w godz. od 0800 do 1200

środa

w godz. od 0800 do 1200

piątek

w godz. od 0900 do 1300

r. pr. K. Adamiak

r. pr. K. Adamiak

r. pr. C. Wicik

 

 

Punkt

 

Nr 3

 

Gmina Grzmiąca

poniedziałki

w godz. od 1300 do 1700

wtorki

w godz. od 1300 do 1700

adw. M. Radej

adw. Ł. Gołubiński

Gmina Barwice

środy, czwartki

w godz. od 1500 do 1900

piątki

w godz. od 1400 do 1800

adw. K. Cembała

r. pr. C. Wicik

Dane kontaktowe do osób świadczących usługę porad:

• r. pr. Katarzyna Adamiak: tel. 660 489 647; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• adw. Katarzyna Cembała: tel. 513 180 866; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• adw. Łukasz Gołubiński: tel. 662 116 110; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• adw. Robert Mietlicki: tel. 509 132 366; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• adw. Małgorzata Radej: tel. 509 472 609; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• r. pr. Cezary Wicik: tel. 723 341 298; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje znajdują się również pod linkami:

link nr 1,

- link nr 2,

link nr 3

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|