Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

logostarostwa

   Drugi nabór - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń (i pochodnych) pracowników dla organizacji pozarządowych realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POWER i RPO.

Zachęcamy do korzystania - póki są i Pozdrawiamy!
Mariusz Michalski
Animator lokalny w projekcie "SZOWES - OWES w regionie szczecineckim"
Tel. 697 755 214
KiM Michalscy
Prezydium Rady NGO w Szczecinku

"

 

 

II NABÓR 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) informuje, że uruchamia nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (art. 15zze),https://szczecinek.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje


Dofinansowanie skierowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późń. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. formularz pomocy publicznej, umowa oraz oświadczenie) stanowiącymi jego integralne elementy, do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku - właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 
Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru  tj. od dnia 11.05.2020r. do dnia 24.05.2020r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku przewiduje nabory w kolejnych miesiącach.
 

Sposób składania wniosków: 


W celu uniknięcia pomyłek sugerujemy składanie wniosków w wersji elektronicznej.

1. elektronicznie, poprzez wortal https://praca.gov.pl
Umowę należy załączyć w pliku PDF pobranym z praca.gov.pl przy wypełnianiu wniosku. Umowy nie podpisywać, nie skanować, tylko załączyć oryginalny plik pobrany z praca.gov.pl.
 

2. korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy,

ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek,
 

3. pozostawiając w zaadresowanej kopercie w skrzynce  podawczej umieszczonej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku (wejście nr B).
 

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej wymagane są podpisy pod każdym załącznikiem, parafki na każdej stronie dokumentu oraz 2 egzemplarze czytelnie podpisanej umowy z imienia i nazwiska. Podana nazwa przedsiębiorcy/imię i nazwisko w części B wniosku musi być wypełniona zgodnie z CEIDG lub KRS.

 
Jednocześnie prosimy, aby w treści wniosku bezwzględnie wskazany został numer telefonu i e-maila celem umożliwienia szybkiego kontaktu z Wnioskodawcą


Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 

  • 94 37 53 934
  • 94 37 28 881

lub

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|