Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach nowej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które oferują wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Na dotacje zostanie przeznaczone łącznie 3 mln zł...

Ministerstwo rodziny poinformowało, że zadaniem resortowego programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, bezdomnych i uzależnionych.

W tym celu – jak wskazuje resort – w ramach programu rozwijane są oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspierane włączenia społeczne na poziomie lokalnym. W 2019 r. dofinansowano 45 projektów na łączną kwotę 3 mln zł. Działaniami projektowymi objęto ponad 1,6 tys. osób.

Ogłoszony w poniedziałek, 10 lutego, konkurs ofert skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim do centrów i klubów integracji społecznej – prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla.

Minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest jednym z podstawowych celów polityki społecznej. Dlatego podmioty zatrudnienia socjalnego odgrywają w tym zadaniu istotną rolę.

- One są częścią sektora ekonomii społecznej, w którym działają chociażby przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie. To właśnie ci pracodawcy są naturalnym partnerem dla centrów i klubów integracji społecznej i to właśnie tam pracę mogą podejmować osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Dla nich nie ma możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dlatego trzeba robić wszystko, aby pomóc tym osobom nie tylko znaleźć pracę, ale też pomóc włączyć ich z powrotem do społeczeństwa – wskazuje minister Maląg.

MRPiPS podaje, że w latach 2013-2015 zdecydowaną większość uczestników centrów integracji społecznej stanowiły osoby długotrwale bezrobotne – było ich 70 proc. W 2018 r. już 45 proc. Coraz większą grupę stanowiły za to osoby z problemami uzależnień i osoby niepełnosprawne. Resort zaznacza, że dla podmiotów zatrudnienia społecznego oznacza to konieczność dopasowania swoich działań do potrzeb uczestników, którzy dotąd rzadko korzystali z takich usług.

Nabór wniosków do 2 marca

Ministerstwo podkreśliło, że w tym celu dokonano kilku zmian w programie, aby ułatwić podmiotom zatrudnienia socjalnego możliwość lepszego dostosowania swojej oferty do potrzeb uczestników oraz wspierać współpracę między nimi a przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi. W regulaminie konkursu również przewidziano ułatwienia pod kątem organizacyjnym i formalnym. Do nich zaliczyć można m.in. ograniczenie liczby załączników wymaganych od oferentów, ograniczenie załączników wyłącznie do oświadczeń oraz obniżenie i uelastycznienie w zakresie wymaganego wkładu własnego.

Oferty składać można w pięciu priorytetach wskazanych w programie, w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami. Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.

Na dotacje zostaną przeznaczone 3 mln zł. Projekty będzie można realizować do końca grudnia bieżącego roku. Nabór wniosków potrwa do 2 marca.

"

Źródło info: www.niepelnosprawni.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|