Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

   

   Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”...

" I. Rodzaj zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

II. Nazwa zadania konkursowego Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

III. Cel realizacji zadania Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez objęcie opieką i wychowaniem dzieci z tych rodzin, zapewnienie im możliwości uczestnictwa w zajęciach adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb i deficytów.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania Na realizację zadania w roku 2020 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 590 000 zł (słownie pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

V. Termin składania ofert

1. Składanie ofert na realizację zadania następuje do 8 stycznia 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13 lub przesłać pocztą.

3. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Bliższych informacji udziela Główny specjalista ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 115, tel. 94 37 141 53.

 

Kompletne dokumenty dostępne są w załącznikach.

Załącznik: 

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|