Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

   Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” skierowany jest do: rodzin zastępczych, które podlegają Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku; rodzinnych domów dziecka; osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (priorytetowo rozpatrywane będą wnioski w kategorii wiekowej 16 - 25 lat); gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające   do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (priorytetowo rozpatrywane będą wnioski rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem); gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (priorytetowo rozpatrywane będą wnioski rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem)...

"

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla  gospodarstw domowych z terenu Powiatu Szczecineckiego. Uczestnicy projektu otrzymają sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. Warunkiem przydzielenia wsparcia jest: przynależność do ww. grupy docelowej oraz stały meldunek na terenie powiatu szczecineckiego.


W przypadku kwalifikowania się do projektu większej ilości uczestników pierwszeństwo będą miały gospodarstwa domowe, które nie posiadają komputera, gospodarstwa domowe w których są osoby niepełnosprawne. Pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku, kiedy podczas instalowania sprzętu, okaże się, że dane gospodarstwo domowe znajduje się poza zasięgiem dostępu do Internetu oferowanego w ramach projektu, Powiat Szczecinecki ma prawo odmówić w/w gospodarstwu udziału w projekcie. Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć: kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy, zaświadczenie o stałym meldunku, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby w rodzinie (jeśli dotyczy), świadectwo szkolne dziecka/dzieci za. rok szkolny poprzedzający rok składania Formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin stanowią załączniki do niniejszej informacji. Będą również dostępne do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek oraz na stronie internetowej: www.pcpr.szczecinek.pl

 

Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego Formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany Formularz należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek, do dnia 31.05.2019 r.W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, Beneficjent Ostateczny może ją uzupełnić w terminie 7 dni od zawiadomienia o takiej potrzebie. Formularz zgłoszeniowy niezawierający pełnej dokumentacji zostanie odrzucony. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Wnioskodawcy do udziału w projekcie. 


Złożone przez Wnioskodawców formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi i pozostają w zasobach Powiatu Szczecineckiego. Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1; tel. 94 713 71 05.

 

Pliki do pobrania:

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|