Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

 

   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie uchwały Nr 530/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 767/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania. ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów/tek na przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022 (IV kadencja)...

"
Zgłoszenia przyjmowane będą od 3 do 23 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata/tki na członka/członkinię Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego”, stanowiącym załącznik nr 1 do Trybu powoływania ZRDPP oraz złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu:
1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub:
2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku  Publicznego”.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 23 kwietnia 2019 r. O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Kierowniczka Biura ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej – p. Magdalena Pieczyńska (tel.: 91 44 16 224; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została również w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 20 członków. Składa się z 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy oraz z reprezentantów administracji publicznej. Ponadto w skład rady wchodzą także 1 przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, 4 przedstawiciele organu stanowiącego samorządu województwa, tj. Sejmiku wojewódzkiego oraz 4 przedstawiciele organu wykonawczego tj. Marszałka. Dzięki temu na forum rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron.

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami;
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
  • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym w Regulaminie działania Rady, ma być wzmocnienie udziału sektora pozarządowego w tworzeniu i realizacji programów i strategii nakierowanych na rozwój województwa zachodniopomorskiego, tworzenie przestrzeni dla środowisk reprezentowanych w Radzie do wymiany poglądów, wzajemnego informowania się i poznawania, udział w tworzeniu dobrych warunków dla rozwoju / sprzyjanie rozwojowi sektora pozarządowego w województwie zachodniopomorskim oraz inicjowanie i propagowanie dobrych rozwiązań we współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

O tym, co udało się Radzie w minionej kadencji zrealizować można poczytać tutaj

Załączniki

 
72.5 KB
 
30 KB 
321.11 KB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"
 
 
 
 
Źródło www.wws.wzp.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|