Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

 

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Szczecineckiego

ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w ramach otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

 "

I.      Informacje ogólne:

 1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy może zgłosić tylko 1 kandydata.

II.      Wymagania stawiane kandydatom:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. nie reprezentują organizacji startujących w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym i faktycznym, który mógłby budzić uzasadnienie wątpliwości 
  co do ich bezstronności.

III.      Zadania komisji konkursowej:

 1. Ocena merytoryczna i formalna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
 2. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
 3. Propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

IV.      Miejsce składania dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na formularzu załączonym poniżej można składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, faksem pod numer 94 37-29-256 lub przesłać skan dokumentu drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

V.      Termin składania zgłoszeń – 17.01.2019 r.

VI.      Uwagi końcowe:

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.

Pliki do pobrania:

"

Źródło info: www.powiat.szczecinek.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|