Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

  

   Zapraszamy do uczestniczenia w nowym projekcie stażowo - szkoleniowym dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku ponad 30 lat. Projekt realizowany jest na terenie całego woj. zachodniopomorskiego, natomiast na terenie pow. szczecineckiego punkt rekrutacyjny znajduje się w siedzibie Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"...

 " Dla osób oraz firm/organizacji zainteresowanych projektem: szczegóły oraz rekrutacja pod telefonem 697 755 214 / 505 061 420 lub bezpośrednio w naszym Punkcie Rekrutacyjnym dla pow. szczecineckiego - w siedzibie Fundacji MiW: poczynając od 8 maja w siedzibie Fundacji : 8 i 9 maja w godz. 9.00 - 18.00, w pozostałe dni funkcjonowania biura Fundacji: od wtorku do czwartku w godz. 13.00-18.00.  

 

 

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy!

 

Mariusz Michalski

 

Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza"

 

Adres: ul. W. Bartoszewskiego 12/12,

 

SP 11 78-401 Szczecinek 3

 

Tel. 697-755-214

 

Strona www: www.dobrodzieje.org

 

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia KLASTER NGO Powiatu Szczecineckiego

 

Jesteśmy członkiem Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku

 

Jesteśmy członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej

 

Jesteśmy członkiem sieci ZaFOS Jesteśmy członkiem sieci KOMPAS

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia 300 os. (w tym 180 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkujących wyłącznie obszar Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim ( w tym i miasto Szczecinek), w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.04.2018 r.– 31.12.2019 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową Uczestników Projektu (UP).

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 1. zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskiego, gminy Specjalnej Strefy Włączenia - w tym i miasto Szczecinek
 2. będące osobami biernymi zawodowo,
 3. będące osobami w wieku 30 lat i więcej,
 4. znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami (ON),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3),

Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 osób (180 Kobiet i 120 Mężczyzn), w tym 150 osób z niepełnosprawnościami.

 

Zaplanowane działania:

Projekt zakłada następujące formy wsparcia Uczestników/Uczestniczek projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 300 UP
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla 90 UP
 3. Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe dla 210 UP
 4. Wysokiej jakości zamknięte szkolenia zawodowe dla 300 UP ( za udział w szkoleniach zawodowych stypendium ok. 997 zł za miesiąc)
 5. Wysokiej jakości staże zawodowe dla 210 UP (stypendia za trwające średnio 3-5 miesięcy staże: ok. 997 zł miesięcznie).
 6. Dodatkowo przewidywane jest finansowe wsparcie dla opiekuna stażystów (dla firmy przyjmującej na staż: 500zł brutto miesięcznie jako dodatku do wynagrodzenia opiekuna max 3 stażystów).

 

Obok tego: ubezpieczenie społeczne na okres szkoleń i stażu,

 1. materiały szkoleniowe,
 2. badania lekarskie,
 3. zwrot kosztów dojazdu,
 4. wyżywienie podczas szkoleń,...

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

"

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: TUTAJ

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|