Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Oferty należy składać do 9 czerwca 2017 r...

 

"

Konkurs obejmuje m.in. działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami wydarzeń historycznych, przedsięwzięcia podnoszące świadomość narodową, obywatelską i kulturową.

1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości 500 000,00 zł.

2) Na zadania o podobnym charakterze wydatkowano środki finansowe w wysokości:

w 2015 roku ok. 1 700 000,00 zł;

w 2016 roku ok. 2 457 800,00 zł.

3) Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

4) Termin realizacji zadania: 11.07 - 27.12.2017 r.

5) Oferty należy składać do dnia: 9.06.2017 r.

6) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 28.06.2017 r.

 

Warunki składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowejwww.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty.

 

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2017/OWzS

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

"

Źródło info: fundusze.ngo.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|