Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował o ogłoszeniu - w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - konkursu „MALUCH plus” 2017.


 1. Na program przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł...
 2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Program „MALUCH plus” realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;

Moduł 2:

 • dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
 • dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;
Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.

5. Termin składania ofert:

 • moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;
 • moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
 • moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
 • moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r.

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do programu oraz zbiorczym zapotrzebowaniu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.

8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

  1. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ (odnośnik zewnętrzny)
  2. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mrpips.gov.pl/ (odnośnik zewnętrzny) - w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:
 • dla modułu 1 – podział dotacji na gminy;
 • dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
 • dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
 • dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.

9. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z programu, wynoszący - przy dotacji do tworzenia miejsc - 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem. 

 

Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki do ogłoszenia o konkursie, zgodnie z modułem.
Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony prawidłowo i kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki.

 

Szczegóły dotyczące programu dostępne są TUTAJ.

 

Opr. M. Ludewicz

"

Źródło info: www.szczecinek.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|