Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

   

   Organizacje pożytku publicznego składają sprawozdanie do bazy sprawozdań OPP prowadzonej przez ministra. Muszą zrobić to do 15 lipca, jeśli chcą znaleźć się pod koniec roku na liście uprawnionych do zbierania 1 procenta. Ale niektóre organizacje mają inny termin.

   W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O tej nowelizacji pisaliśmy już koncentrując się na planach przesunięcia (właściwie pozostawienia) podstawowej daty dotyczącej obowiązku publikacji sprawozdań, czyli 15 lipca, przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmu "darowania winy" przez ministra (zobacz: Termin publikacji sprawozdań – bez zmian? Trwają konsultacje)...

"Dziś zwracamy uwagę na zmianę interesującą organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Takie OPP zdarzają się np. wśród organizacji działających na polu edukacji czy będących przedstawicielstwami organizacji zagranicznych. To właśnie dla nich przewidziano w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie specjalny termin publikacji sprawozdań. Przy okazji przypominamy, że taki drugi termin w ogóle istnieje oraz jak to wyglądało wcześniej.

 

30 listopada – termin dla OPP z niekalendarzowym rokiem obrotowym

Specjalny termin dla niektórych OPP nie jest nowym rozwiązaniem. W 2010 r., kiedy obowiązek publikacji sprawozdań powiązano z wpisem na listę OPP uprawnionych do zbierania 1 proc. podatku, termin ustawowy był jeden: 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Ale wspólne dla wszystkich określenie mogło formalnie (zgodnie z prawem) przekładać się na wiele terminów. Jednak w praktyce oznaczało najczęściej 15 lipca.

 

Data 15 lipca pojawiła się więc w ustawie w 2012 r. jako podstawowy termin publikacji sprawozdań (art. 23 ust. 6). Wtedy też do artykułu 23 dopisano ustęp 6b, gdzie podano specjalny termin dla OPP, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Termin ten używał wcześniejszego sformułowania czyli "15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego".

 

Ale zapis zmienił się znowu w listopadzie 2015 r. Wtedy, podobnie jak w przypadku podstawowego terminu (15 lipca) postanowiono precyzyjnie wskazać datę terminu specjalnego. W ustępie 6b pojawiło się więc sformułowanie "w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne".

 


Ten ostatni sposób określenia terminu - sposób z datą 30 listopada - obowiązuje do dziś. Ale jak widać miał skomplikowana historię. Nie jest ona zamknięta. Nowelizacja proponuje kolejne doprecyzowanie przepisu.

 

Dodane jedno słowo: OBROTOWYM

Dla ostatecznego rozwiania wątpliwości Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPIPS wypracował propozycję, które polega na dodaniu jednego słowa do ustępu 6b w artykule 23 ustawy.

art. 23 ust. 6b w obecnym brzmieniu
Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

art. 23 ust. 6b w proponowanym brzmieniu
6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku OBROTOWYM, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

 

Obowiązek informacyjny dla tych, którzy nie publikują 15 lipca

W ustawie ma się również pojawić dodatkowy obowiązek dla Organizacji Pożytku Publicznego z innym rokiem obrotowym. Będzie on polegał na zgłoszeniu faktu, że rok jest inny, albo że się zmienił. Chodzi o to, żeby prowadzący bazę sprawozdań OPP minister wiedział, które organizacje celowo, z powodów związanych z rokiem obrotowym, nie publikują sprawozdania do 15 lipca. Artykuł 23 urośnie więc o kolejne dwa ustępy. Pierwszy z nich określa obowiązek informowania.

nowy ustęp w art. 23
6ba. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza w sposób, o którym mowa w ust. 6b informację, że jej rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego oraz informację o każdej zmianie roku obrotowego w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Drugi z nowych ustępów wskazuje, że jeśli na czas nie poinformuje się ministra (tak jak to opisuje nowy ustęp 6ba), że rok obrotowy w danej OPP nie jest rokiem kalendarzowym, to zastosowanie będzie miał podstawowy termin na publikację sprawozdań (15 lipca).

nowy ustęp w art. 23
6bb. W przypadku niezamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 6ba, organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie o którym mowa w ust. 6.

 

Trwają konsultacje projektu ustawy

Przypominamy: zostały niecałe dwa tygodnie na konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym na konsultację zmiany opisanej powyżej). Konsultacje trwają do 7 października 2016 r. Uwagi do projektu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 21 września 2016 r. (TEKST)

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w legislacja.rcl.gov.pl
"

Źródło info: poradnik.ngo.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|