Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

  

   Zbliża się koniec roku 2014. Przypominamy, że dla fundacji oznacza to obowiązek złożenia do właściwego ministra sprawozdania z działalności za rok ubiegły 2013...

 

" Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru zawartego w Rozporządzeniu MS z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) i wysłać je w wersji papierowej do odpowiedniego ministra wskazanego w statucie fundacji, który sprawuje nadzór nad jej działalnością.

Co w sprawozdaniu

Sprawozdanie takie powinno zawierać m.in.:
informacje o formach i zakresie działalności statutowej (czyli syntetyczny opis działalności, która prowadziła fundacja),
opis głównych zdarzeń prawnych, które miały skutki finansowe (mogą to być np. informacje o otrzymanej dotacji, sprzedaży lub kupnie jakieś nieruchomości, ruchomości),
informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, wyniku tej działalności i procentowym stosunku przychodu z tej działalności do innych przychodów,
odpisy uchwał zarządu (kopie uchwał potwierdzone za zgodność z oryginałem),
informację o uzyskanych przychodach (ze wskazaniem ich źródeł),
informację o odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach działalności statutowej ze wskazaniem ich kosztów (np. o odpłatnej działalności pożytku publicznego),
informację o kosztach: działań statutowych, administracyjnych, działalności gospodarczej i kosztach pozostałych,
szczegółowe dane o zatrudnieniu w fundacji,
informacje o udzielonych pożyczkach, założonych lokatach, nabytych obligacjach i akcjach, nabytych nieruchomościach i środkach trwałych,
dane o działalności zleconej przez samorządy i podmioty państwowe,
informacje o rozliczeniach podatkowych i informacje o składanych deklaracjach podatkowych.
[...]


Kiedy złożyć
Na sporządzenie i wysłanie fundacje mają czas do końca roku następującego po roku, za który jest sporządzane sprawozdanie (czyli jeżeli sprawozdanie jest przygotowywane za rok 2013, trzeba je wysłać do ministra do końca 2014 roku). Czasem jednak ministerstwa żądają sprawozdań wcześniej, dlatego warto upewnić się jak to jest w danym ministerstwie, np. na jego stronie internetowej.

Dodatkowo fundacja, zgodnie z art. 12 pkt. 3 ustawy o fundacjach, ma obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie z działalności, np. poprzez publikację na swojej stronie internetowej albo wyłożenie w swojej siedzibie.

O sprawozdaniach czytaj także w poradnik.ngo.pl .

Podstawa prawna: Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

"

Źródło informacji: ngo.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|